Készült: 2020.07.07.13:41:24 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

247. ülésnap (2001.12.11.), 107. felszólalás
Felszólaló Dr. Dávid Ibolya (MDF)
Beosztás igazságügy-miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 3:29


Felszólalások:  Előző  107  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. DÁVID IBOLYA igazságügy-miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselőtársaim! A javaslathoz több mint száz módosító indítvány érkezett, ezért kicsit hosszadalmasabban, bár három percen belül fogok beszélni erről a kérdésről.

A büntetőeljárásról szóló törvény módosításával egy átfogó és egy koncepcionális változásokat is hozó törvényjavaslat elfogadása előtt áll az Országgyűlés. A törvényjavaslat célja az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásoknak és a szélesebb körű szakmai elvárásoknak megfelelő, valamint a büntető eljárásjognak az európai közösségi jog joganyagával történő harmonizálását szolgáló rendelkezések bevezetése.

A száz módosító indítvány közül a kormány támogatta - és átvezettük - azokat, amelyek egyes rendelkezések pontosítását fogalmazták meg, azonban nem tudtuk támogatni azokat a módosító indítványokat, amelyek a széles körű szakmai támogatást élvező koncepcionális változások elhagyására irányultak. Így nem támogatjuk a felek általi kikérdezés és a kétfokú rendes jogorvoslat rendszerének fenntartására irányuló javaslatokat, mert ezeknek az intézményeknek a bevezetését sem alkotmányos szempontok, sem nemzetközi kötelezettségvállalásaink nem teszik szükségessé.

A kormány ugyanakkor támogatta azt a képviselői módosító javaslatot, amely a számos alkalommal vitatott és támadott kifogás jogintézménye helyett a másodfokú eljárásban hozott nem ügydöntő határozatok ellen egységes fellebbezési jogot vezet be. Figyelemmel arra, hogy a kábítószer-csempészési ügyek jelentős részét jelenleg is a vám- és pénzügyőrség szervei derítik fel, ezért a kormány támogatta azt a módosító javaslatot, amely a vám- és pénzügyőrség nyomozó hatóságának hatáskörébe utalta az ezzel kapcsolatos ügyek nyomozását. Támogatjuk azt a módosító javaslatot is, amely a sértett eljárási jogainak megfelelő érvényesítése érdekében mind a nyomozási, mind a tárgyalási szakaszban jelentősen kiszélesíti a sértett számára kézbesíthető határozatok körét.

Tisztelt Képviselőtársaim! A megvitatott törvényjavaslat célja nemcsak az eljárás gyorsítását, egyszerűsítését célzó rendelkezések bevezetése, hanem fontos szerepet szán az eljárási garanciák és az eljárásban részt vevők jogainak biztosítását szolgáló szabályoknak is. A törvényjavaslat ugyanakkor figyelemmel van az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások mellett a büntetőeljárás egyes rendelkezéseivel szemben megfogalmazott megalapozott szakmai kritikákra is. Ennek megfelelően módosítottuk az eljárási kódexet. Nemcsak törvényi szintre emel számos olyan rendelkezést, amely korábban alkotmányos problémákat is felvetett - alacsonyabb szintű jogi normában voltak ugyanis elhelyezve -, hanem törvénybe iktatja az ítélkezési gyakorlatban megfogalmazott jelentős jogi elveket és szabályokat is.

Mindezekre tekintettel kérem képviselőtársaimat, hogy a kormány által támogatott módosító indítványokkal együtt fogadják el az előterjesztést.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti oldalon.)

 

(11.50)

 
Felszólalások:  Előző  107  Következő    Ülésnap adatai