Készült: 2020.02.19.18:02:20 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

30. ülésnap (1998.11.18.), 138. felszólalás
Felszólaló Pápai Mihály (FKGP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:50


Felszólalások:  Előző  138  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

PÁPAI MIHÁLY (FKGP): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk álló költségvetési törvényjavaslat honvédelmi fejezetéhez szeretnék néhány gondolat erejéig hozzászólni. A jövőbeli NATO-csatlakozásunkat figyelembe véve a kormány több alkalommal deklarálta, hogy a honvédelmi kiadások 2001-ig a GDP-nek megfelelően 0,1 százalékos évi növekedést figyelembe véve kerülnek megállapításra.

Az 1999. évre előre jelzett GDP mértékének megfelelően a mostani beterjesztés 1,41 százalékot juttat honvédelemre. Valamivel több mint 164 milliárd forint a honvédelemre szánt költségvetés kiadási oldala, és közel 29,5 milliárd forint a bevételi oldal. Így a kiadások vonatkozásában majdnem 34 százalék növekedés tapasztalható az előző évhez képest, míg a bevételek növekedése ugyanilyen összehasonlításban közel 103 százalékos emelkedést mutat.

A honvédelmi fejezet '99. évi tervszámai több mint 134,5 milliárdos költségvetési támogatást tartalmaznak. Ez volumenében majdnem 27 milliárddal több, mint a '98-as eredeti előirányzat. A bevételek jelentős hányadát - mintegy 9 milliárdot - ingatlanértékesítésből lehetne elérni, továbbá az orosz államadósság ellentételezésének számszerűsítéséből, a fennmaradó részt pedig a tárca működési bevételei jelentik.

A honvédelmi tárca helyesen jár el a költségvetési terv összeállításakor, amikor bizonyos feladatokra kiemelt figyelmet fordít. És itt kívánom megjegyezni, hogy ha jól emlékszem, Bársony András képviselő úr részéről hangzott el, hogy a NATO-csatlakozáshoz - hivatkozva Lányi Zsolt képviselő úrra - az előterjesztés nem tartalmaz összegeket. De igen, tartalmaz!

 

(15.20)

 

A NATO-csatlakozásból és a nemzetközi kötelezettségből adódó feladatok végrehajtása a következőkből áll: a NATO közös költségvetéséhez történő hozzájárulást kiemelten kezeli a költségvetés, erre mintegy 1,3 milliárd forintot irányoz elő; a NATO biztonsági beruházási program hazai megvalósítására közel 700 millió forintot; a haderő-fejlesztési célkitűzések végrehajtására egyszer 1,3 milliárdot, majd intézményi és egyéb célokra 6,4 milliárdot.

1999. január 1-jétől a hivatásos állomány új illetményrendszerének bevezetése százszázalékosan meg fog történni, a költségvetésnek ez is közel 9,5 milliárdjába fog kerülni. A légvédelmirakéta-beszerzés többletkiadásaira több mint 7 milliárd forintot, a frekvenciaátrendezési feladatok többletkiadásaira, a nukleáris balesetelhárításra, valamint a környezeti szennyeződések mentesítésének költségeire 540 millió forintot irányoz elő a honvédelmi költségvetés.

A fent elmondottakon túl a tárca költségvetésében tervezett felhalmozási kiadások nagysága lehetőséget teremt a költségvetési, gazdálkodási, információs rendszerek továbbfejlesztésére. Fontos, hogy a dologi kiadások fedezik a működéshez elengedhetetlenül szükséges feltételek költségeit; sajnos csak az elengedhetetlenül szükséges feltételekéit, ezek pedig a személyi állomány alapellátásának, a ruházati és élelmezési normáknak a szinten tartásából tevődnek össze.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tudjuk azt, hogy ez a költségvetés nem tud maradéktalanul megfelelni minden felvetett igénynek, de a lehetőségekhez mérten megpróbálja azokat kielégíteni, s én bízom benne, hogy ki is tudja. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a hon védelme közös ügyünk, szabadságunk, demokratikus fejlődésünk, jövőnk és jólétünk záloga. Büszkék vagyunk katonáinkra, akik hazánknak elismerést és megbecsülést szereztek külföldön is, és derekasan kivették a részüket a katasztrófa elhárításából itthon, az ország területén is.

Éppen ezért tisztelettel kérem képviselőtársaimat, szavazataikkal támogassák a költségvetést, s ezen belül a honvédelmi előterjesztést.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  138  Következő    Ülésnap adatai