ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
Törvényhozási Igazgatóság
Szervezési Főosztály

Lekérdezés időpontja: 2024.03.01.04:41:22

Lezárva: 2022. október 24. 15:00 óra
Elfogadott

Az Országgyűlés 2022. évi október - november havi ülésterve


No Előterjesztések októbernovember
október 24, 25, 26, 27 és november 28, 9, 10, 111421, 22, 23, 24
Az ülés 1. hete Az ülés 2. hete
október 24, 25, 26, 27
(H, K, Sze, Cs)
november 2
(Sze)
8, 9, 10, 11
(K, Sze, Cs, P)
14
(H)
21, 22, 23, 24
(H, K, Sze, Cs)
1Az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/145) [1] [2]          
2A Finn Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/637)          
3A Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/638)          
4A Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1201)a zárószavazás [3]        
5A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány létrehozásáról szóló törvényjavaslat (T/1203)a bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás [4]        
6A Magyarország Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1204)a zárószavazás [3]        
7Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1205)a zárószavazás [3]        
8Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1206)biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [5]        
9Az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1207)biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [5]        
10Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1305)a bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás [4]        
11Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Kilencedik, Tizedik és Tizenegyedik Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2012. évi dohai kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2016. évi isztambuli kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2018. évi addisz-abebai kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2019. évi genfi kongresszuson aláírt módosítása és Második Kiegészítő Jegyzőkönyve, valamint a 2021. évi abidjani kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1306)biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [5]        
12Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1311) [6] [7] [1] biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [8]        
13A központi költségvetés címrendjének az Integritás Hatósággal összefüggő módosításáról szóló határozati javaslat (H/1314)biz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav. [5]        
14Egyes igazságügyi együttműködési tárgyú nemzetközi szerződések kihirdetéséről szóló törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1609)általános vita a lezárásig   lehetőség szerint a zárószavazás [3]    
15A 2025. évi Oszakai Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához kapcsolódó rendelkezésekről szóló törvényjavaslat (T/1611)általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
16Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás III. mellékletének felváltásáról [2021/2042] szóló, az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság 2/2021 határozatának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1612) [1]          
17Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás III. mellékletének felváltásáról [2021/1132] szóló, az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság 2/2021 határozatának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1613) [1]          
18Egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1614) [1] általános vita a lezárásig bizottsági részletes vita TAB eljárásTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
19A Magyarország Kormánya és a San Marino Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1615)általános vita a lezárásig   lehetőség szerint a zárószavazás [3]    
20Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1616) [1] általános vita a lezárásig bizottsági részletes vita TAB eljárásTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
21A területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1617) [6] [9] általános vita a lezárásig bizottsági részletes vita TAB eljárásTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
22A cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1618) [6] [1] általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
23Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1619)általános vita a lezárásigbizottsági részletes vitaTAB eljárásTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
24Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1620) [6] [9] általános vita a lezárásig bizottsági részletes vita TAB eljárásTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
25Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1621)általános vita a lezárásig bizottsági részletes vita TAB eljárásTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
26Az állami vagyonnal való gazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1622) [6] általános vita a lezárásig bizottsági részletes vita TAB eljárásTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
27Egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1623) [6] [9] általános vita a lezárásig bizottsági részletes vita TAB eljárásTAB eljárásbiz. jelentések vitája döntés az össz. mód. jav.-ról és a zszav.
28Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2021 szóló beszámoló (B/16) [9] [10] [2] és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/542) a bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás [4]        
29A Magyar Nemzeti Bank 2021. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója szóló beszámoló (B/42) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/...) [11]          
30A NATO koszovói békefenntartó műveletében (KFOR) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló (B/143) [2] és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/1827) [11]          
31A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2021. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében szóló beszámoló (B/314) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/2018) [11]          
32Az ügyészség 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló (B/950) és annak elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/2017) [11]          
33A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2021. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/105)          
34A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2023. évi egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1698)          
35A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénynek a veszélyhelyzet meghosszabbításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1308) [6] a bizottsági jelentés vitája és a zárószavazás [4]        
36Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/20) [2]          
37A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2022.07.12-i ülésnapján elfogadott "Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Katari Állam közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről" szóló törvény (T/287/9)          
38Gyermekeink jövőjéről, a közoktatás minőségéről és feltételrendszeréről címmel benyújtott politikai vitakezdeményezése (V/1550) [12]   a vita      
39Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/1513) [13] tárgyalás és döntés        
40Csárdi Antal országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/1706) [13] tárgyalás és döntés        
41Novák Előd országgyűlési képviselő mentelmi ügyében (H/1705) [13] tárgyalás és döntés        

[1] Uniós napirendi pont!

[2] A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

[3] Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet.

[4] Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.

[5] A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.

[6] Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

[7] Az előterjesztés egy része az Alaptörvény alapján a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

[8] Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

[9] Nemzetiségi napirendi pont!

[10] A HHSZ. 84. § (4) bekezdése alapján a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.

[11] Bizottsági előkészítéstől függően!

[12] A HHSZ 86. § (2) bekezdése alapján a politikai vitát az Országgyűlés az indítvány benyújtásától számított 14 napon túl és 28 napon belül tartja meg. (2022. október 28. - 2022. november 10.)

[13] Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Jelmagyarázat
Előterjesztések jelöléseVitaszakaszok jelölése
Kormány által benyújtott önálló indítványplenáris vitaszakasz
Bizottság által benyújtott önálló indítványbizottsági szakasz
Képviselői önálló indítványTAB szakasz
Személyi javaslat