Készült: 2024.05.24.17:45:47 Dinamikus lap

A benyújtott nem önálló indítványok 2022-

Paraméterek:
Típus: Ajánlás a köztársasági elnök jelölésére vonatkozó ajánlás érvénytelenségének megállapítására, Alkotmánybíróság levele Alaptörvénnyel való összhang megállapításáról, Alkotmánybíróság visszaküldő levele alaptörvény-ellenesség miatt, Az Európai Bizottság válasza a 10/2017. (V.5.) OGY határozattal elfogadott Jelentésben foglalt indokolt véleményre, Az Európai Bizottság válasza a 12/2016. (VI. 17.) OGY határozattal elfogadott Jelentésben foglalt indokolt véleményre, Az Európai Bizottság válasza a 9/2016. (V.10.) OGY határozattal elfogadott Jelentésben foglalt indokolt véleményre, Az Európai Bizottság válasza az 55/2015. (XI.6.) OGY határozattal elfogadott Jelentésben foglalt indokolt véleményre, Bizottság kijelölése beszámoló tárgyalására, Bizottság kijelölése előző ciklusban benyújtott képviselői módosító javaslatok megtárgyalására, Bizottság kijelölése kijelölt bizottság mulasztása miatt, Bizottság kijelölése országos népszavazás elrendelésére vonatkozó országgyűlési határozati javaslat benyújtására, Bizottság kijelölése részletes vita lefolytatására, Bizottság kijelölése tárgysorozatba vételre, Bizottság állásfoglalása, Bizottsági bejelentés kiegészítő részletes vita lefolytatásáról, Bizottsági bejelentés részletes vita lefolytatásáról, Bizottsági döntés a beszámoló elfogadásáról, Bizottsági javaslat túlterjeszkedő módosító javaslat tárgyalására vonatkozóan, Bizottsági nyilatkozat részletes vita lefolytatásáról, Bizottsági vélemény Országgyűlés által választott közjogi tisztségviselőre tett személyi javaslatról, Bizottsági vélemény közjogi tisztségviselőre tett személyi javaslatról, Bizottsági értesítés tárgysorozatba vételre vonatkozó döntésről, Döntés az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat benyújtásának határidejéről, Döntés iromány visszautasításáról, Döntési kérelem visszautasított módosító javaslat szabályszerűségéről, Egyeztetési eljárásra irányuló kezdeményezés, Elfogadott és Alkotmánybírósághoz megküldött normakontroll-javaslat, Elfogadott és Alkotmánybíróságnak megküldött törvény, Felkérés megismételt részletes vita lefolytatására, Helyesbítési javaslat, Házbizottság javaslata az előző ciklusban benyújtott egyes beszámolók tárgyalás nélkül lezártnak minősítésére, Házbizottság javaslata beszámolóról történő határozathozatalra felkérésről, Házbizottság javaslata részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtására irányuló határidő megállapítására, Házbizottság javaslata részletesvita-szakasz lezárására irányuló határidő megállapítására, Házelnöki döntés iromány visszautasításáról, Javaslat a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre, Javaslat beszámoló tárgyalás nélküli lezártnak minősítéséről, Javaslat beszámolóról történő határozathozatalra felkérésről, Javaslat részletes vitáról szóló bizottsági jelentés benyújtására irányuló határidő megállapítására, Javaslat részletesvita-szakasz lezárására irányuló határidő megállapítására, Javaslat vita lezárására, Javaslat zárószavazás elhalasztásáról, Kezdeményezés a törvényjavaslat elfogadásáról módosító javaslat hiányában, Kiegészítő előterjesztői tájékoztató, Kormány nyilatkozata az előző ciklusban a Kormány által benyújtott önálló indítványok tárgysorozaton maradásáról, Kormány tájékoztatása az egyeztetési eljárás eredményéről, Kérelem az előző ciklusban elvégzett egyes eljárási cselekmények megismétlésére, Költségvetési Tanács előzetes hozzájárulása, Költségvetési Tanács véleménye költségvetési törvényjavaslatról vagy egységes költségvetési törvényjavaslatról, Költségvetési Tanács észrevétele, Köztársasági elnök megfontolásra visszaküldő levele, Köztársasági elnök visszaküldő levele alaptörvény-ellenesség miatt, Köztársasági elnöknek aláírásra megküldött törvény szövege, Napirendi pont további tárgyalásának kérése, Normakontroll-javaslat, Tárgysorozatba-vételi kérelem, Törvényalkotási bizottság döntése tárgysorozatba-vételi kérelemről, Törvényalkotási bizottság eljárásának kezdeményezése, Törvényalkotási bizottság előrehozott eljárásának kezdeményezése, Törvényalkotási bizottság felkérése az Alkotmánybíróság határozatának megfelelő módosító javaslat előterjesztésére, Törvényalkotási bizottság kijelölése, Állami Számvevőszék véleménye
Benyújtás dátuma: 2024.03.02.00:00:00 - 2024.03.02.23:59:59

Önálló
iromány
Irsz. Iromány
szöveg
Típus Megj. Benyújtó Nem önálló irományt tárgyaló bizottság HHSZ hivatkozás
T/638 A Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről 638/6 szöveges PDF Köztársasági elnöknek aláírásra megküldött törvény szövege   az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök    
<< 1 >>
Összesen: 1