Készült: 2021.01.19.03:05:51 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

99. ülésnap (2019.12.02.),  327-333. felszólalás
Felszólalás oka Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája
Felszólalás ideje 8:03


Felszólalások:   315-326   327-333   333-336      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Tájékoztatom önöket, tisztelt Országgyűlés, hogy a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor.Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány-előterjesztés T/8015. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők.

A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Nagy Csaba képviselő úr, a bizottság előadója következik. Parancsoljon!

NAGY CSABA, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2019. november 28-án tartott ülésén megtárgyalta a „Versenyképesebb Magyarországért” program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló T/8015. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 29 igen szavazattal, 5 nem ellenében elfogadta.Tisztelt Országgyűlés! Az előttünk fekvő törvényjavaslat számos olyan adóintézkedést tartalmaz, amely csökkenti az adózók terheit, azok adminisztrációját, és ezzel hozzájárul Magyarország versenyképességének növeléséhez. A javaslatban szereplő számos módosításra nem térnék ki, ugyanakkor szeretném az egyik legfontosabb elemére felhívni a figyelmet. A kormány egy korábbi döntése értelmében az eva megszűnik. Annak érdekében, hogy az átállás a régi evás vállalkozóknak zavartalan legyen, indokolttá vált számos jogszabály módosítása. A javaslat többek között ezt is szolgálja.

Tisztelt Ház! A magyar gazdaságpolitika kimondott célja a bérnövelési és adó-közteher csökkentési program végrehajtása mellett az, hogy a mindenkori elvonás mértéke akkora legyen, amely nem ösztönöz trükközésre, hanem az adóbefizetésre késztet. Az adóbeszedés hatékonyságát pedig maximalizálni kell annak érdekében, hogy a fekete- és a szürkegazdaság kifehéredése a lehető legnagyobb mértékben megtörténjen. A benyújtott törvényjavaslat ezen célkitűzéseknek is megfelel, ezért kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák azt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Megkérdezem most az előterjesztőt, Izer Norbert államtitkár urat, hogy kíváne most szólni. (Jelzésre:) Parancsoljon!

IZER NORBERT pénzügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselők! A kormány november 12-én nyújtotta be az Országgyűléshez az előttünk fekvő törvényjavaslatot, mely a „Versenyképesebb Magyarországért” program egyes adóintézkedésének megvalósítását szolgálja. A vita során egy képviselői indítványt nyújtottak be, amelyet a Gazdasági bizottság saját javaslatában kodifikációs szempontból javított formában szerepeltetett. A vadkárok elhárítása jelentős nemzetgazdasági érdek, ezért a vadászatra jogosultak a vadkárok elhárítása révén alapvetően közfeladatot látnak el. Különös jelentősége van ennek a tevékenységnek olyan veszélyes állatbetegségek terjedésének időszakában, mint az afrikai sertéspestis. A betegségek térségünkben történő terjedésének megállítása különösen időszerűvé teszi a károk megelőzése érdekében a vaddisznóállomány számának jelentős csökkenését, a különösen veszélyeztetett területeken akár az állomány teljes létszámának lelövését is. Ez a vadászatra jogosult személyek széles körének aktív közreműködését igényli. A közfeladatok teljesítését az adószabályok jellemzően nem terhelik adóval. A Gazdasági bizottság és a Törvényalkotási bizottság ezért a személyi jövedelemadót érintően támogatja azt a képviselő kezdeményezést, amely visszamenőleges hatállyal adómentessé teszi a vadkárok elhárításával kapcsolatos törvényi kötelezettségeket végrehajtó vadászoknak a vadászati jog keretében biztosított szolgáltatásokat.

A Gazdasági bizottság helyi adókat érintő módosítását a kormány messzemenőkig támogatta annak adminisztrációsteher-csökkentő volta miatt. Az indítvány lényege, hogy 2019-ben is vonjuk ki az iparűzésiadó-előleg fizetésére kötelezettek köréből azokat a szervezeteket, amelyeknek 2018-ban sem kellett a társasági adóban és ekként az iparűzési adóban sem feltölteni előlegeiket.

Az adózás rendjéről szóló törvényt érintő módosító indítvány szerint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó tájékoztatást az állami adó- és vámhatóság abban az esetben is az érintett tudomására hozza, ha a tájékoztatás időpontjában a jogviszonya az adózóval már nem áll fenn. A Gazdasági bizottság módosító javaslata egyebekben jogtechnikai javításokról is gondoskodik.

Az elhangzottak alapján kérem a tisztelt képviselőket, hogy támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. A kijelölt Gazdasági bizottság nem állított előadót. Most képviselői felszólalások következnek. Tájékoztatom önöket, hogy kétperces hozzászólásra nincs lehetőség. Z. Kárpát Dániel képviselő úr, Jobbik, parancsoljon!

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az általános vitát egyáltalán nem megismételve azért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a javaslat címe messze nem feltétlenül tükrözi azt a tartalmat, ami benne van. Nagyon jó lenne a termelékenység javításának lehetőségeiről tárgyalni, arról, hogy a magyar feltételeket hogyan tudjuk javítani annak érdekében, hogy a nemzetközi termelési értéklánc minél magasabb állomásán tudjunk bekapcsolódni a folyamatokba. Sajnálatos módon nem erről van szó. Vannak ugyanakkor ebben a csomagban különösen támogatható elemek, tehát én egyáltalán nem vagyok ellenálló. Arra azért szeretnék emlékeztetni, és államtitkár urat is emlékeztetem, hogy volt ám egy felvetésünk a vita során, miszerint az OECD-országok átlagával összevetve a magyar elvonás mértéke még mindig kiugróan magas, ugye, egy bizonyos szegmensben egy 9 százalékos eltérést is találtunk, ami azért brutálisnak nevezhető. Nem látjuk azt a stratégiát, hogy mi alapján tudná, akarná Magyarország Kormánya csökkenteni az elvonás mértékét, legalább a fejlett gazdaságokat tömörítő országcsoport átlagáig. Még egyszer mondom, itt egy szakadéknyi módosítást vagy módosításokat kellene keresztülvinni. Az ezt illető víziót, stratégiát nagy szeretettel hallanánk a zárszóban, úgy sokkal könnyebb lenne döntést hozni. Köszönöm a figyelmet. (Taps a Jobbik padsoraiban.)

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Kíváne még valaki szólni? (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nem. A vitát lezárom. Megkérdezem államtitkár urat, hogy kíváne reflektálni. (Jelzésre:) Nem. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik „Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás kihirdetéséről” szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány-előterjesztést T/7686. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők. Bejelentem, hogy az előterjesztést uniós napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés.

Elsőként a Törvényalkotási bizottság véleményének, álláspontjának ismertetésére kerül sor. Bartos Mónika képviselő asszony, a bizottság előadója, parancsoljon!
Felszólalások:   315-326   327-333   333-336      Ülésnap adatai