Készült: 2020.05.28.04:23:21 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

99. ülésnap (2019.12.02.),  337-340. felszólalás
Felszólalás oka Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája
Felszólalás ideje 4:27


Felszólalások:   333-336   337-340   341-344      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Tájékoztatom önöket, hogy a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány-előterjesztés T/8012. számon, és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők.

Elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Ismét megadom a szót Bartos Mónika képviselő asszonynak, a bizottság előadójának. Parancsoljon!

BARTOS MÓNIKA, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Urak! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2019. november 28-án tartott ülésén megtárgyalta a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/8012. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és összegző jelentést a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 22 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el. Tisztelt Képviselőtársaim! Magyarország és Bulgária között komplex, többrétegű kapcsolatrendszer áll fenn. Történelmi gyökereink és a földrajzi közös pontokon túl összeköt minket egyrészről az európai uniós tagság, másrészről az, hogy mindkét ország tagja a NATO-nak, tehát a két ország közötti diplomáciai kapcsolat minőségének nagyon komoly védelem- és biztonságpolitikai implikációi is vannak.

Közel 40 évvel ezelőtt, 1980. december 6-án ültek le egymással a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság képviselői azon célból, hogy a bolgár nagykövetség alkalmazottainak átadott földterületek tartós használatát és az építési feltételeket rendezzék. Az akkor aláírt megállapodás azonban, mint tudjuk, hagyott maga után rendezetlen ügyeket, ami a végrehajtást illeti. Ezért a szóban forgó törvényjavaslat célja a bolgár diplomáciai képviselet ellátására szolgáló ingatlanok jogi helyzetének rendezése. Bulgária jelenleg birtokol egy-egy épületet a Pajzs utca 24-26., illetve a Hegyalja út 4. szám alatt. Azonban azoknak a telkeknek, amelyeken ezek az ingatlanok állnak, a magyar állam a tulajdonosa. Ennek a két teleknek a tulajdonjogát Magyarország most átadja Bulgáriának. Ezenkívül a bolgár fél jelenleg használ további három ingatlant, a Levendula utca 15-17., a Bartha utca 6. és a Stromfeld Aurél út 22. szám alatt, amelyeket most 4 millió euró kompenzációért átad Magyarországnak.

Összességében elmondható, hogy ez a törvényjavaslat hozzájárul ahhoz, hogy a jelenleg fennálló rendezetlen viszonyoknak véget vessünk, tovább emelve ezzel a magyar-bolgár kétoldalú kapcsolatok minőségét. Köszönöm képviselőtársaimnak, ha támogatják a javaslatot, és köszönöm megtisztelő figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Megkérdezem, az előterjesztő nevében államtitkár úr kíváne most szólni. (Jelzésre:) Jelzi, hogy nem. A kijelölt Külügyi bizottság nem állított előadót. Megkérdezem, kíváne valaki szólni. (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nem. A vitát lezárom. Államtitkár úr, parancsoljon!

VARGHA TAMÁS külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm az eddigi támogatásokat, és kérem, hogy a szavazásnál is támogassák a törvényjavaslatot.
Felszólalások:   333-336   337-340   341-344      Ülésnap adatai