Kötet az 1956. október 25-i Kossuth téri sortűzről

Az Országgyűlési Múzeum 2016-ban kutatási programot indított az 1956. október 25-i Kossuth téri sortűz körülményeinek alaposabb feltárására. A program lezárásaként most jelent meg Az első lövés – Kossuth tér, 1956. október 25. című kötet, mely átfogó képet ad a kutatás eddigi eredményeiről, ismerteti a sortűzhöz kapcsolódó új forrásokat, az interjúkat, és pontosítja a korábbi téves adatokat.

A mű az eddigieknél pontosabban azonosítva publikálja a sortűzhöz köthető korábban ismert, illetve újonnan felkutatott fényképeket, közli a civil és hivatásos állományú áldozatok eddigi legteljesebb névsorát. Rekonstruálja a sortűz eltorzított és elhallgatott emlékezetének gondosan előkészített alapkoncepcióját, és választ ad arra a kérdésre is, hogy a hatalom részéről kik és miért hallgatták el azt.

A kötet két egymáshoz kapcsolódó egységből áll. Az első, bevezető rész az 1956-os sortűz és a könyv további részeinek jobb megértése érdekében részletesen bemutatja a szűk értelemben vett történeti előzményeket, a téma kutatástörténetét és a kapcsolódó emlékezetpolitikát. A kötet második fele a kutatócsoport tagjainak tanulmányait tartalmazza, a témákhoz kapcsolódó dokumentumokkal kiegészítve.

A kötetbe belelapozni itt van lehetőség.

A kötet borítója.

A kutatásnak köszönhetően tartalmilag bővült az In memoriam 1956. október 25. emlékhely és kiállítás is. A korábban készült Az első lövés című film 2021-ben újabb adatokkal és eredményekkel egészült ki.