Ugrás a tartalomhoz

Web API Web API

Tájékoztató az alkalmazásokról Tájékoztató az alkalmazásokról

1. A Web API alkalmazás célja

A Magyar Országgyűlés működése során keletkező információk meghatározott körét automatikus feldolgozásra alkalmas formában, XML adatszolgáltatásként interneten keresztül elérhetővé tegye.

2. Felhasználási területek

A Web API szolgáltatás elérhetővé tételével az Országgyűlés a publikált adattartalmak feldolgozásával, elemzésével, továbbpublikálásával foglalkozó felhasználók körét kívánja kiszolgálni.
Ilyen tevékenységet végezhetnek a sajtó munkatársai, politológusok, kutatók, egyetemi hallgatók, az internetes vagy hagyományos média és a többi.

3. Az elérhető tartalmak köre

A Web API alkalmazáson keresztül az alábbi tartalmak érhetők el:

  • Képviselők listája
  • Képviselői adatlap
  • Irományok listája
  • Iromány adatlap
  • Szavazások listája
  • Szavazás adatlap

4. Az alkalmazás használata

4.1. Hozzáférési jogosultság

A Web API használata előzetes regisztrációhoz kötött. Az alkalmazás használatára vonatkozó igényt a Regisztrációs űrlap kitöltésével és beküldésével lehet kérelmezni.
A regisztráció során az igénylő személyre szóló hozzáférési kódot kap, mellyel jogosulttá válik az alkalmazás használatára. A hozzáférési kód az Ön személyes hozzáférését biztosítja, kérjük, hogy a kódot ne adja tovább!

4.2. Technikai leírás

A Web API adatszolgáltatásaihoz HTTP(S) kéréseken keresztül férhet hozzá. A kérések eredménye XML formátumban tartalmazza a kért adatokat. A lekérdezésekben kötelezően szerepeltetnie kell az előzetes regisztráció során kapott hozzáférési kódját. Érvényes hozzáférési kód hiányában az adatokat nem lehet elérni.
Az egyes lekérdezésekre vonatkozóan részletes információkat talál a Web Api alkalmazás használati útmutatójában. Az ott meghatározott paramétereket a lekérdezésekben GET paraméterként kell szerepeltetnie. Ha a szolgáltatás használata során problémát tapasztal, észrevételeit az api-reg2(kukac)parlament(pont)hu email címen jelezheti.

 

Tájékoztató a sütik (cookie) használatáról

Web-API változások Web-API változások

Tisztelt Felhasználók!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2016. 04. 15-én új Web API alkalmazásokat tettünk elérhetővé, illetve néhány eddigi alkalmazást módosítottunk. Az új és a módosított Web API-k dokumentációját itt olvashatják el.
Ha a szolgáltatás használata során problémát tapasztal, észrevételeit az api-reg2(kukac)parlament(pont)hu email címen jelezheti (Az api-reg@parlament.hu címen MÁR NEM tudja velünk fölvenni a kapcsolatot).

Részletes tájékoztatás és regisztráció

Webapi igénylése Webapi igénylése

Regisztráció

Az érvényes regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges.

Ez a mező kötelező.
Ez a mező kötelező.
Ez a mező kötelező.
Ez a mező kötelező.

Tisztelt Felhasználó! A portál használata előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció során megadott adatok valódiságát szervezetünk mintavételszerűen, esetenként ellenőrizheti, amelynek eredményeként a valótlan adatokat tartalmazó felhasználói profilokat törli.

Személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás: Az Országgyűlés Hivatala, mint a http://www.parlament.hu/ portál (továbbiakban: Portál) üzemeltetője, annak érdekében, hogy a Portálon keresztül hozzáférhető adatokat csak arra a célra használják fel, amelynek érdekében azt létrehozták, a felhasználók személyes adatainak ellenőrzését és kezelését írja elő. Kijelentem, hogy az adatlapon közölt személyes adataim megfelelnek a valóságnak, és azok esetleges változását annak bekövetkeztétől számított 5 munkanapon belül bejelentem az api-reg@parlament.hu e-mail címen. A jelen hozzájárulásom kiterjed arra is, hogy az Országgyűlés Hivatala, mint adatkezelő által a Portál működése során beszerzett személyes adataimat a rendszer eredményességét célzó felmérés, adatgyűjtés, statisztikai feldolgozás, valamint rendszer működtetése céljára kezelje, valamint azok valóságtartalmát ellenőrizze. Amennyiben adatkezelő az általa lefolytatott ellenőrzés során tudomást szerez a felhasználó által megadott személyes adatok valótlanságáról, úgy a felhasználónak a Portál regisztrált felhasználók számára fenntartott adattartalmához való hozzáférési jogosultságát haladéktalanul megszünteti. Ugyancsak hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben a Portál fejlesztése során a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő adatvédelmi és adatkezelési feltételek teljesülnek, úgy jelen nyilatkozat alapján a hivatkozott személyes adatokat a jelen hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott célhoz kötötten kezeljék. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás hiányában az Országgyűlés Hivatala nem teszi lehetővé a Portál regisztrált felhasználók számára fenntartott adattartalmához való hozzáférést. Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú adatok megadása esetén a regisztráció törlésre kerül. A kezelt személyes adatokat az Országgyűlés Hivatala bizalmasan kezeli, az adatokat az adatkezeléshez hozzájáruló személy által engedélyezett körön kívül nem használja fel, harmadik személynek nem adja ki. Az adatok kezelése mindenben megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt valamennyi rendelkezésnek. Az Országgyűlés Hivatala az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik a kezelt személyes adatok védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok fenti célú kezeléséhez adott hozzájárulás az Országgyűlés Hivatalának Informatikai Főosztályára (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19.) postai úton, vagy az api-reg2@parlament.hu e-mail címre küldött levélben bármikor visszavonható.

Szöveg az azonosításhoz CAPTCHA frissítése CAPTCHA frissítése