Készült: 2020.10.30.15:23:24 Dinamikus lap
Váltás időrendes nézetre
 
A Törvényalkotási bizottság
 
nem tart ülést.
 
 

Utolsó módosítás dátuma: 2020.10.29. 09:52
 
Az Európai ügyek bizottsága
az Országház Széll Kálmán termében (főemelet 64.)  
2020. november 2-án (hétfő) 10.30 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
   
1. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Unió 2020 utáni többéves költségvetése
a) A Tanács rendelete a 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről [COM (2018) 322; 2018/0132 (APP)]
b) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről [COM (2018) 324; 2018/0136 (COD)]
c) A Tanács határozata az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről [COM (2018) 325; COM (2020) 445; 2018/0135 (CNS)]
d) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról [COM (2018) 375; 2018/0196 (COD)]

(Tájékoztató az aktuális helyzetről)
Előterjesztő:
Steiner Attila, az Igazságügyi Minisztérium európai uniós ügyekért felelős államtitkára
Dr. Adorján Richárd, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára
Dányi Gábor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára

 

Utolsó módosítás dátuma: 2020.10.29. 11:22
 
A Gazdasági bizottság
az Országház Apponyi Albert gróf termében (főemelet 58.)  
2020. november 2-án (hétfő) 9.30 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
   1. 
a) A Magyar Nemzeti Bank 2019. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója (B/10297. szám)
  (Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)
 (Beszámolót tárgyaló bizottság)
 
b) A Magyar Nemzeti Bank 2019. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/.... szám)
  (Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése alapján)

   2. 
Országgyűlési beszámoló a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről 2019 (B/8959. szám)
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és lehetőség szerint a határozathozatal)
(Beszámolót tárgyaló bizottság)

   3. 
A hódmezővásárhelyi szagártalom csökkentése érdekében címmel benyújtott határozati javaslat (H/12963. szám)
(Szabó Timea, Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) képviselők önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

   4. 
A koronavírus-járvány munkáltatókra gyakorolt gazdasági hatásának mérséklése érdekében szükséges szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás alóli mentesség biztosításáról szóló határozati javaslat (H/12907. szám)
(Bana Tibor (független) képviselő önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

   5. 
A nagy vagyonokat terhelő nemzeti szolidaritási adóról szóló törvényjavaslat (T/10045. szám)
(Dr. Keresztes László Lóránt, Csárdi Antal, Demeter Márta, Hohn Krisztina, Schmuck Erzsébet, Ungár Péter (LMP) képviselők önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

   6. 
A közművezeték-adó vízügyi ágazatban történő kivezetése érdekében a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11052. szám)
(Dr. Keresztes László Lóránt, Hohn Krisztina (LMP) képviselők önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

   7. 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek egyes alapvető élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentését célzó módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12828. szám)
(Csárdi Antal, Demeter Márta, Dr. Keresztes László Lóránt, Hohn Krisztina, Schmuck Erzsébet, Ungár Péter (LMP) képviselők önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

   8. 
Az állami támogatásból megvalósuló turisztikai fejlesztések Nemzeti Üdültetési Program megvalósítását szolgáló felhasználásáról szóló törvényjavaslat (T/11021. szám)
(Dr. Tóth Bertalan, Dr. Molnár Zsolt, Dr. Gurmai Zita (MSZP) képviselők önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

   9. 
A személyi jövedelemadó egy százalékának a szakszervezetek részére történő felajánlása érdekében az 1996. évi CXXVI. számú törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10848. szám)
(Mesterházy Attila, Dr. Szakács László (MSZP) képviselők önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

  10. 
Az üzemanyagok után fizetett jövedéki adó útfenntartási célú felhasználása érdekében a jövedéki adóról szóló 2016. évi CLXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9450. szám)
(Dr. Molnár Zsolt, Bangóné Borbély Ildikó, Dr. Gurmai Zita, Dr. Harangozó Tamás, Dr. Hiller István, Dr. Szakács László, Dr. Tóth Bertalan, Dr. Varga László, Hiszékeny Dezső, Korózs Lajos, Kunhalmi Ágnes, Mesterházy Attila, Molnár Gyula, Szabó Sándor, Tóth Csaba (MSZP) képviselők önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

  11. 
Egyebek

 

Utolsó módosítás dátuma: 2020.10.30. 11:27
 
A Külügyi bizottság
az Országház Tisza Kálmán termében (főemelet 37.)  
2020. november 2-án (hétfő) 9.30 órakor 
ZÁRT ülést tart. 
Napirendi javaslat:
   
Nagykövetjelöltek kinevezés előtti meghallgatása
Előterjesztő:
Dr. Sztáray Péter András, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára

 

Utolsó módosítás dátuma: 2020.10.29. 13:31
ÚJ VÁLTOZAT! [1]
 
A Mentelmi bizottság
az Országház félemelet 15-16. számú tanácstermében  
2020. november 2-án (hétfő) 11.30 órakor 
részben ZÁRT ülést tart. 
Napirendi javaslat:
   1. 
Mandátumvizsgálat: dr. Koncz Zsófia (Fidesz) [2]

   2. 
Dr. Vadai Ágnes (DK) országgyűlési képviselő mentelmi ügye [3]

   3. 
Egyebek

 

[1] A napirendi javaslat 2. napirendi ponttal kiegészült!
[2] A mandátumigazoláshoz szükséges feltételek fennállása esetén!
[3] Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 146. § (4) bekezdése alapján a Mentelmi bizottság a mentelmi ügyeket zárt ülésen tárgyalja.
Utolsó módosítás dátuma: 2020.10.29. 12:57
 
A Nemzeti összetartozás bizottsága
az Országház Esterházy János termében (földszint 1.)  
2020. november 2-án (hétfő) 11.30 órakor 
ZÁRT ülést tart. 
Napirendi javaslat:
   
Nagykövetjelölt kinevezés előtti meghallgatása
Előterjesztő:
Vargha Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium polgári hírszerzésért felelős államtitkára

 

Utolsó módosítás dátuma: 2020.10.29. 12:23
 
A Népjóléti bizottság
az Országház Delegációs termében (főemelet 40.)  
2020. november 3-án (kedd) 14.00 órakor 
ülést tart. 
Napirendi javaslat:
   
Tájékoztató a koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatos aktuális kérdésekről

Meghívottak:
az Operatív Törzs képviselői

 

 
A Fenntartható fejlődés bizottsága
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Honvédelmi és rendészeti bizottság
 
nem tart ülést.
 
 

 
Az Igazságügyi bizottság
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Kulturális bizottság
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Költségvetési bizottság
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Mezőgazdasági bizottság
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Nemzetbiztonsági bizottság
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Vállalkozásfejlesztési bizottság
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Magyarországi nemzetiségek bizottsága
 
nem tart ülést.
 
 

 
Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság
 
nem tart ülést.
 
 

 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság
 
nem tart ülést.