Tájékoztatási rendszer

Az alábbiakban az Országgyűlés tájékoztatási rendszerét és az elektronikus futárposta tartalmát a képviselői munka szempontjából ismertetjük. A tájékoztatási rendszerünkben történő gyorsabb eligazodás érdekében néhány gyakorlati tanáccsal is szeretnénk szolgálni. Minden egyes lekérdezési és tájékozódási lehetőséget terjedelmi okokból nem tudunk bemutatni, így csupán a leggyakrabban használt kérdésekre térünk ki és a benyújtott indítványok szövege helyének ismertetésére szorítkozunk. Külön szó esik a 2004 óta működő elektronikus futárpostáról (röviden e-futár), melynek tartalmát és szerkezetét kifejezetten a törvényalkotási munkához igazodva, a képviselői igényekre szabottan állítottuk össze.

A képviselők törvényalkotó munkáját teljes részletességgel bemutató, ugyanakkor a tájékoztatási igényeket is kielégítő rendszer a www.parlament.hu címen érhető el. Az oldal a 2014-es ciklusváltással egyidejűleg újul meg, ezért kezdetben szűkebb tartalmat kínál majd, mint a régi weboldal. Az adattartalmak teljes kialakításáig a régi honlap oldalai, lekérdező felületei szintén rendelkezésre állnak. A kereséskor ugyanazt az információt általában több irányból is elérhetjük.

A honlapon közzé tett információk egy része (jellemzően a szöveges tájékoztatók) ún. statikus lapokon jelennek meg. Az Országgyűlés adatbázisaiban, azaz a Parlamenti Információs Rendszerben (PAIR) tárolt – képviselői, iromány-nyilvántartási, szavazási, felszólalási (napló) – adatok kiegészítése az adatrögzítést követően azonnal megjelenik a honlapon is, így biztosítjuk azok aktualitását. Az új honlap tetején található főcímekre kattintva (Országgyűlés – Országház - Sajtó– Hivatal – Kapcsolat, valamint Képviselők – Tisztségviselők – Frakciók – Bizottságok – Irományok – Ülések – Szavazások – Jegyzőkönyvek – E-futár) juthatunk el a parlamenti adatbázis különböző információihoz. A tartalom értelmezésében segítenek a bevezetők, táblázatok és folyamatábrák. Az Országgyűlés főcím alatt egy összefoglaló leírást és adatokat találunk a magyar Parlamentről itt az összes fontos tudnivaló összegezve olvasható.

Az Országház főcím alatt érhető el egy leírás az Országházról, a látogatási információk, illetve itt kerülnek megjelenítésre az állandó és időszaki rendezvények időpontjai.

A Sajtó menüpontban az Országgyűlés működésével kapcsolatos sajtóközlemények, hírek találhatóak.

A Hivatal menüpont tartalmazza az Országgyűlés Hivatalának szervezeti felépítését, működésével, feladataival kapcsolatos dokumentációit, pályázatokat, az Országgyűlési könyvtárral kapcsolatos információkat, illetve más kiadványok elérhetőségét.

A Képviselők főcímben minden, a képviselőkkel és tevékenységükkel kapcsolatos fontosabb információ elérhető. Ezek forrása a képviselői adatközlő lap nyilvános adatai. Ha egy képviselő által benyújtott indítványra keresünk, akkor a Képviselők – Egy képviselő adatai útvonalon érjük el az országgyűlési képviselők névsorát. Innen a kiválasztott képviselő parlamenti honlapjához jutunk el, mely magában foglalja többek között választókerületének alapadatait, a képviselő parlamenti tisztségeit, bizottsági tagságát, felszólalásait, az általa benyújtott indítványokat és azok szövegét, vagyonnyilatkozatát és rövid életrajzát. Fontos, hogy a honlapon is megjelenő, a törvényalkotási munkához közvetlenül nem kapcsolódó képviselői adatok módosítására (aktualizálására) a képviselő kezdeményezésére kerülhet sor, így azok a mindenkori képviselői akarat szerint jelennek meg a nyilvánosság számára.

A Tisztségviselők cím mögött található egy általános összefoglalás az Országgyűlés tisztségviselőiről, illetve itt kereshetünk rá az egyes tisztségviselőkre is – akár több ciklusra visszamenően.

A Frakciók menüpontban az általános leírás mellett található egy összefoglaló a frakciók jogairól és feladatairól, valamint különböző kimutatások a frakciókról.

A Bizottságok főcímben tájékozódhatunk a bizottsági ülések időpontjáról és napirendjéről, elérhető innen a bizottsági meghívó is. 2006. év elejétől a bizottsági jegyzőkönyvek teljes szövege is olvasható a honlapon.

A honlap egyik leggyakrabban használt része az Irományok főcím alatt található, ahonnan a legegyszerűbb módon tájékozódhatunk a különböző indítványokról és azok tárgyalási üteméről, helyzetéről. A honlap segítséget nyújt abban, hogy a képviselők és szakértőik, de az érdeklődő állampolgárok is folyamatosan nyomon tudják követni egy-egy iromány tárgyalásának szakaszait, még a javaslattal kapcsolatos szavazásokat is. Az irományok link alatt többféleképpen lehet keresni a már benyújtott javaslatra, attól függően, hogy milyen előzetes információval rendelkezünk. Praktikus, ha az irományok lekérdezése pontban a címszóhoz írjuk be a keresett javaslat címét és kijelöljük, hogy törvényről, határozatról vagy más típusú irományról van- e szó. A lekérdezést követően elérhetjük a javaslathoz benyújtott összes módosító indítvány szövegét és alapadatait, a bizottsági ajánlásokat és így tovább. Kereshetünk továbbá külön típus, tárgyalási állapot vagy benyújtó szerint.

Az Ülések főcím alatt található a ülések napirendje, az ülésterv, illetve innen is elérhető a Bizottsági meghívó.

A Szavazások főcím felől közelítve megtudhatjuk, hogy egy adott időszakban milyen szavazások voltak, vagy ami legalább olyan gyakori kérdés lehet, hogy egy adott irományról hogyan szavazott a parlament. Mindez az irományok főcím felől is elérhető, ebből is látható az egyes főcímek, címek összekötöttsége, kapcsolata, mely a könnyebb tájékozódást hivatott elősegíteni.

A Jegyzőkönyvek főcímben a plenáris ülésen elhangzottakra lehet keresni. Lehetőség van ülésnap vagy egy adott felszólalás alapján is keresni. A tapasztalatok szerint a legtöbben inkább a témára és a felszólalás tartalmára emlékeznek, máskor csak arra, hogy ki volt a felszólaló, ennek megfelelően érdemes átgondolni a keresési szempontokat.

Az Országgyűlés elnökének lapja tartalmazza a mindenkori házelnökkel kapcsolatos információkat.

Amennyiben korábbi ciklusok adataira szeretnénk keresni, akkor azt mindig az adott címnél legördülő menü végén található ciklusonkénti adatok sorra kattintva tehetjük meg.

Az elektronikus futárposta (e-futár)

Az elektronikus futárpostát a honlapon a főmenüből érhetik el úgy a képviselők, mint az állampolgárok. Az e-futár útján küldi meg a Ház elnöke a képviselők részére a neki címzett, de az Országgyűlés „asztalára" szánt indítványokat, ugyanakkor a képviselők tevékenységét, törvényalkotó munkáját is hivatott elősegíteni. A parlament tevékenységének átláthatóságát, nyilvánosságát erősíti, hogy az e-futár a parlamenti honlapról bárki számára hozzáférhető. Tartalmazza a benyújtott irományok listáit, azok teljes szövegét. Támogatja ezzel a képviselők és választóik kapcsolatát is, hiszen ha egy választópolgár valamely törvényalkotási anyagot kér képviselőjétől, az a futárpostára hivatkozva azonnal informálni tudja őt. A futárposta tehát közérdekű adatokat tartalmaz, így nyilvános. Az elektronikus futárposta tartalmaz tehát minden, az Országgyűléshez, továbbá az Országgyűlés elnökének címzett, de az Országgyűlést érintő iratot (benyújtott önálló indítványokat, módosító javaslatokat, tervezési és tájékoztató anyagokat), az egyes ülésekre összeállított napirendi javaslatot, üléstervet, bizottsági ülések meghívóit, továbbá a plenáris ülések hiteles jegyzőkönyvét.