Aktuális

Hírek, események

Az Országház Duna felőli homlokzatának középrésze a pályázati terven (1883), a módosított terven (1884) és napjainkban1884. február 24-én mutatta be Steindl Imre az Országos Bizottságának az Országház módosított terveit, melyeken az egy évvel korábban beadott pályázati anyagához képest néhány fontos változtatás látható.

Az 1884. február 12-én aláírt terveken megfigyelhető, hogy – az Országházat 72 méterrel északabbra tervezve – az Alkotmány utca tengelyébe került az épület középtengelye, hosszát a pályázati tervhez képest 25 méterrel rövidebbre, 260 méterre csökkentették, főlépcsőházi szárnya viszont hangsúlyosabb mértékben nyúlt előre. Az épület egy szinttel – a ma is számos irodának helyet adó félemelettel – magasabb lett.

 

Fotó: SajtóirodaAz Országgyűlési Őrség és az „All Star” skót duda zenekar közös zenés őrségváltást mutatott be az Országház előtt, Robert Burns születésnapjának tiszteletére. A világhírű skót költő születésnapjának 265. évfordulójára érkező skót duda zenekar tagjait Jakab István, az Országgyűlés alelnöke köszöntötte az Országházban. 

Játékos paragrafusok​​​​​​​Az Országgyűlési Múzeum új online, interaktív játéksorozatot indított Játékos paragrafusok címmel. A sorozat célja, hogy szórakoztató formában segítsen a diákoknak megismerkedni a több évszázados magyar alkotmányfejlődés legfontosabb törvényeivel.

Kötet az Országgyűlési Múzeum múltjáról és jelenérőlAz Országgyűlési Múzeum címmel jelent meg az Országház Könyvkiadó Országházi séták sorozatának tizenhetedik kötete. Feitl Írisz történész sok-sok illusztrációval kísért szövegéből megismerhetjük a múzeum megteremtésének közvetlen előzményeit, működését 1929-es megnyitásától 1949-ben bekövetkezett tényleges felszámolásáig. Képet kaphatunk továbbá az intézmény 2014-es újjászervezéséről, programjairól, mindennapjairól.

Helyére kerül az Országház északi tornyának dísze, a rézvitéz, 1994. január 11.1993. január 11-én helyezték vissza az Országház Duna-parti oldalán, a restaurált északi torony tetejére a villámhárítóként is szolgáló négy rézvitéz szobor egyikének másolatát. A mintegy négy méter magas lovagszobrot többórás munkával emelték a hetvenméteres magasságban lévő helyére, a korábbi tartószerkezetre.

Törvényalkotás

Törvényalkotás

Törvényalkotási folyamatábra

Adatok az Országgyűlés törvényalkotásáról

Elfogadott törvények

Sarkalatos törvények

Házszabályi rendelkezések (Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. évi (II. 24.) OGY határozatban foglalt házszabályi rendelkezések egységes szerkezetben.

Parlamenti jog - Az Országgyűlés működése, feladat- és hatáskörei, kapcsolódó intézmények (Második, átdolgozott kiadás)
 

Tematikus kereső

Jelenleg nincs elérhető ülésterv.

Az Országgyűlés elnökének javaslata az Országgyűlés 2024. évi tavaszi ülésszaka február 5-i (hétfő) rendkívüli ülésének napirendjére

Élő közvetítés linkje
live_stream_playlive_stream_play_hover
Élő közvetítés

Ciklusos tematikus keresők

Kattinson a képre a Virtuális Országház eléréshez!
Virtuális Országház - Lépjen be!

Kattintson ide az Országház Könyvkiadó eléréséhez!