Hogyan keressünk a parlamenti honlapon?

Az országgyűlési honlap a magyar közcélú internetes tartalmak között talán az egyik legösszetettebb rendszer. Ma már állampolgárként is szinte ugyanannyi információhoz juthatunk, mint képviselőként vagy parlamenti szakértőként, hiszen szinte minden elérhető az interneten. Egyre többen fedezik fel, hogy a honlapon megtalálható információkat az állampolgárok gyakorlatilag ugyanolyan terjedelemben kérdezhetik le, mint maguk a parlamenti képviselők.
Egyszerre igaz az a kijelentés, hogy minden parlamenttel kapcsolatos adat, információ elérhető innen, másrészt ha egy konkrét törvénymódosítást, szavazást vagy képviselői adatot keres valaki, akkor előfordulhat, hogy eltéved a sokféle információ "dzsungelében". Miért érdemes a törvényjavaslatokat ismerni, amikor azok a benyújtáskor már olvashatók illetve a sajtó is ír róluk? A legtöbb esetben a képviselők módosító javaslatokkal igyekeznek megváltoztatni a javaslatok szövegét (hiszen ez a feladatuk, törvényalkotói munkájuk része), és ezen módosító indítványok egy részét elfogadja a Tisztelt Ház. Így értelemszerűen változhat az eredetileg benyújtott javaslat tartalma, amiről esetleg korábban már értesültek a sajtóból vagy más forrásból az érdekeltek. Ezért elmondható, hogy az érintett állampolgároknak, társadalmi szervezeteknek elemi érdeke mielőbb pontos információt szerezni ezekről a változásokról. Egyúttal sokan vallják azt, hogy maguk szeretnének utánanézni az őket érintő változtatásoknak és kizárólag közvetlen forrásból szeretnék megismerni az egyes javaslatok szövegét, a szavazási eredményeket: nekik szól ez a rövid útmutató.
Nézzünk első kérdésként egy olyan egyszerű példát, melyben egy törvényjavaslatot szeretnénk megkeresni, amelyről esetleg hallottunk, de nem tudjuk biztosan, hogy létezik vagy egyáltalán benyújtják. Elsőként érdemes a honlap Futárposta címszava alatt keresni és a kormány féléves törvényalkotási programját átnézni. Ebben azt is megtalálják, amit csak később szándékozik benyújtani a kormány, de azt is láthatjuk, hogy mikorra várható és mekkora terjedelmű a tervezett szabályozás. További fontos információ, hogy melyik minisztérium a téma gazdája. A képviselők által kezdeményezett törvényjavaslatokat természetesen nem itt, hanem az irományok címszó felől érhetik el. Hasznos belenézni az ülésterv anyagába is, mely már azt az információt tartalmazza, hogy a javaslatok egyes parlamenti tárgyalási szakaszaira mely ülésnapokon kerül sor. Így például egy adott indítvány általános vitája, a Törvényalkotási Bizottság ülése vagy éppen a zárószavazás időpontja is megismerhető. Végül a napirendben arról olvashatunk, hogy napi bontásban a keresett javaslat mikor és mely napirendi pontként kerül sorra, így akár arra is lehetőség nyílik, hogy élőben kísérjük figyelemmel a honlapon megtalálható élő internetes közvetítésen keresztül. A tapasztalatok azt mutatják, hogy inkább a napirend előtti kérdésekre, esetleg az interpellációk, kérdések, azonnali kérdések adok-kapok típusú vitáira irányul az általános figyelem. Ez utóbbiak mindig meghatározott időben kerülnek sorra, ezzel szemben egy törvényjavaslat tárgyalásánál mindig fontos figyelni, hogy hányadik napirendi pontként kerül sorra, hiszen, egy ülésnap akár éjfélig is eltarthat. Ezért akik egy törvényjavaslat tárgyalására kíváncsiak, azoknak különösképpen fontosak a napirendben található információk.
Létezik a keresésnek egy más módja is ugyancsak a Futárposta felől közelítve. Tegyük fel, hogy az újságban a civil szervezetek gazdálkodására vonatkozó számviteli szabályok változásáról írnak és a cikk szerint ezt a javaslatot az előző nap nyújtotta be a kormány vagy képviselő esetleg egy bizottság. Ebben az esetben az irományok napi jegyzéke - benyújtott önálló indítványok útvonalon érhetjük el az adatbázist és a kiválasztott napon benyújtott összes önálló indítvány adatait láthatjuk. Természetesen létezik más megközelítési lehetőség is. Ez egy nagyon egyszerű keresés, ebben az esetben a honlapon az Irományok - irományok lekérdezése útvonalon kell közelíteni. Itt a címbe szükséges egy, a javaslatra jellemző címtöredéket, szórészletet beírni. Hasznos továbbá ha kijelölik, hogy törvényjavaslatról van szó, ez a főtípus panelben jelölhető ki, majd következhet a lekérdezés. Természetesen ha más főtípust keresnek, például határozatot, akkor az annak megfelelő változatot lehet kijelölni. Az irományok – iromány szövegkereső felől pedig akkor közelítsünk, ha nem vagyunk biztosak a javaslat címében. Talán ezek a példák is megmutatták, hogy egy parlamenti adat, a honlap és a parlamenti adatbázis szerkezete jóvoltából többféle úton és logikával is megközelíthető. Mindig abból érdemes kiindulni, hogy a szükséges információ megkereséséhez milyen alapadattal rendelkezünk. Vegyünk egy másik példát! Tudni szeretnénk, hogy mi lett a vége, tehát elfogadták-e vagy sem a minket érintő törvényjavaslatot. Ehhez először az alapjavaslatot kell megtalálni, az előzőekben említett módon, majd ha kész a lekérdezés, akkor a szavazások az önálló irományról oszlopban szinte azonnal látjuk, ha a szavazás dátumára kattintunk. Itt is érdemes azonban odafigyelni. Mi a helyzet akkor ha egy javaslatnak két zárószavazása van? Létezik ilyen egyáltalán? Igen, előfordul, hogy két részből áll a zárószavazás és az adatbázisban tulajdonképpen két zárószavazása látható a javaslatnak, a magyarázat pedig nagyon egyszerű: vannak olyan törvények, melyek megváltoztatásához minősített többség szükséges. Ezeknek a törvényeknek azonban általában olyan része is van, melyhez elegendő az egyszerű többség. Így abban az esetben, ha a törvény mindkét részét módosítani kívánják, akkor két szavazás is van az önálló indítványról: az egyik a minősített többséget igénylő részről a másik pedig az egyszerű többséget igénylő részről. A szavazási adatbázisban mindez egymás alatt, de egymástól jól elkülönítve érhető el. Előfordulhat, hogy a minősített többséget igénylő részeket elveti, majd ezután az egyszerű többséget igénylő részt elfogadja a Tisztelt Ház.
A szavazásokat más irányból is megközelíthetjük, erre szolgál a szavazások menüpont, melyet a főlapról érhetünk el. Tapasztalataink szerint gyakori kérdés, hogy az előző ülésnapon mely javaslatokat fogadott el, illetve vetett el a Parlament. Ennek lekérdezése egyszerű, hiszen a "szavazások adott időszakban" sorban bejelölhetik a dátumot (ha az aktuális napról van szó, ez automatikusan feljön) és a szavazás oka soron belül lehet választani az önálló indítvány elfogadása vagy elvetése kategóriát. Ha ez megvan, akkor a lekérdezést követően a kiválasztott nap vagy időszak (több napot is kijelölhetnek) összes olyan javaslata megjelenik amit elfogadtak vagy elvetettek. Innen a szavazás pontos időpontjára klikkelve még részletesebb adatokat kapunk. Így megismerhető a képviselőcsoportok szerinti megoszlás, ami elég jó áttekintést ad a parlamenti pártok álláspontjáról az adott szabályozást illetően. Sokakat a név szerinti lista érdekel: a nevek mellett ott van, hogy az adott képviselő hogyan szavazott vagy éppen nem szavazott. Ugyanígy az irományok főcím felől az előzőekben már bemutatott irománykereséssel is el lehet jutni a zárószavazás adataihoz, hiszen az is egy irományhoz kapcsolódó esemény.
Nagyon fontos lehet, hogy a javaslat tárgyalásakor milyen szakmai érvek és viták hangzottak el. Kevesen tudják, de már a bizottsági jegyzőkönyvek is elérhetők a honlapról. Azt, hogy mely bizottságok tárgyalták a minket érdeklő javaslatot ugyancsak az irományok felől közelítve tudhatjuk meg és onnan visszatérve az adott bizottság lapjára beleolvashatunk a teljes bizottsági jegyzőkönyvbe. Ugyanígy a plenáris jegyzőkönyvek szövege is napra és témára bontva is elérhető és kereshető a honlapról a Jegyzőkönyvek főcím alatt. Lehetőség van szöveges keresésre is a Jegyzőkönyvek - felszólalások keresése útvonalon. Fontos tudni, hogy sok miniszter egyben képviselő is és természetesen elkülönül a két tisztségben történő felszólalás, ez kiválasztható, de erre érdemes figyelni.
Ebben a rövid írásban csupán ízelítőt nyújtottunk a parlamenti honlapról és bízunk abban, hogy hasznosnak bizonyul a parlamenti információk keresésekor. Ha további kérdésük van, a 441-6481-es telefonszámon vagy a ktk@parlament.hu e-mail címen érhetik el a Képviselői Tájékoztató Központ állampolgári szolgáltatását.