Az Országgyűlés Hivatala költséghatékonyság javítása érdekében tett intézkedései 2008. évben

Az Országgyűlés Hivatala - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásainak eleget téve - gazdálkodó tevékenysége során érvényesíti a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit.

A hatékony gazdálkodás érdekében - a korábbi takarékossági intézkedések érvényben tartásával - 2008. év folyamán az alábbi takarékossági, a költséghatékonysági lépések történtek:

Az Országgyűlés Hivatala 2008. évben az előző évekhez hasonlóan kihasználta a közbeszerzési eljárások árcsökkentő hatását. A 2008. évben lebonyolított 28 eljárás egy részénél a piaci árnál kedvezőbben sikerült a beszerzést, illetve szolgáltatásvásárlást megvalósítani. A költséghatékonyság javítása legszembetűnőbben a nyomtató és telefax berendezések kellékanyagainak felhasználása, a gépjármű felelősség és casco biztosítási szolgáltatás, a telefonhasználattal kapcsolatban közvetlen összeköttetés biztosítása a mobilszolgáltatók felé, GSM szolgáltatás biztosítása és kedvezményes készülékvásárlás, valamint az Országház épületében felújítási, építési beruházási munkák végzésére kötött keretszerződés tekintetében jelentkezett.

A kommunikációs szolgáltatások költségeinek visszaszorítása érdekében a Hivatal költséghatékonyság érdekében tett jelentősebb intézkedései:

  • a hivatali telefonhasználat költsége tovább csökkent a partnerintézményekkel kialakított előnyösebb feltételek révén,
  • a 2007. évben elkezdett szerverkonszolidáció - amely jelentős energia-megtakarítást eredményez - folytatásaként további új Blade szerverek beszerzésére került sor,
  • tovább folytatódott a kisteljesítményű asztali nyomtatók kiváltása nagyteljesítményű hálózati nyomtatórendszerekre,
  • a plenáris ülések és egyes bizottsági meghallgatások internetes közvetítésének licensz szám növelése külső webszolgáltató igénybevételével történt, elkerülve olyan szerver és licensz beszerzést, mely ennél jelentősen magasabb költséggel járt volna.

A Magyar Államkincstárral történt szerződéskötést követően az átutalások elektronikus úton teljesülnek, mely mind a papírfelhasználás, mind a Magyar Államkincstár által felszámított tranzakciós díjak csökkenését eredményezi.

Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében megvalósított lépések:

Intézkedés

Éves megtakarítás

Energiamegtakarítás az Országházban

Az országházi konyha kiszolgálótér melletti hőközpontjából a Munkácsy terem gépházáig melegvizes távvezeték került kiépítésre. A folyamatos hőellátású vezeték az eddigi szakaszos gőzfűtés üzemszüneteiben működő 15 kW teljesítményfelvételű villamos fűtést is kiváltja

~900 ezer forint

Irodai szobákban 151 db 60W-os hagyományos izzó 15 és 20W-os energiatakarékos kompakt fénycsövekre történő cseréje

~307 ezer forint

A déli társalgóban, folyosókon és a főlépcsőn összesen 322 db 40W-is hagyományos izzó 13W-os energiatakarékos fényforrásra történő cseréje

~357 ezer forint

A Vadásztermi falikarokban 88 db 40W-os hagyományos izzó 8W-os energiatakarékos fényforrásra történő cseréje

~134 ezer forint

A Gobelin teremben 32 db 60W-os hagyományos izzó 15W-os energiatakarékos fényforrásra történő cseréje

~68 ezer forint

Kazánházi tüziszivattyúk korszerűbbre való cseréje

~63 ezer forint

A XVII. személyfelvonó gépészeti modernizációja során a felvonó vezérlésének korszerű mikroprocesszor szabályozású rendszerre való kiváltása

~80 ezer forint

Az Országgyűlés Irodaházában

A Dunára néző helyiségek szobánkénti hőfokszabályozása

~1.800 ezer forint

Hűtési és fűtési rendszer tervszerű karbantartása

~2.500 ezer forint

Személy - teherfelvonó középjavítása során elektronikus vezérlés beépítése

~100 ezer forint

Hagyományos izzók energiatakarékos izzókra való cseréje

~40 ezer forint

Rossz záródású, elavult, nem megfelelő hőszigeteltségű nyílászárók cseréje

Nem számszerűsíthető

Az Országgyűlési Könyvtárnál a takarékos gazdálkodás érdekében megtett intézkedések:

Intézkedés

Éves megtakarítás

A külföldi folyóiratok közül 27 - mivel tartalmában és szakmai színvonalában nem állt arányban a költségekkel, valamint a használtság mértéke azt indokolta - lemondásra került

~2.300 ezer forint

Két on-line adatbázis előfizetés lemondása az érdeklődés hiánya, valamint eltérő olvasói igények miatt

~4.000 ezer forint

Pályázati úton 11 kötet teljes restaurálása, 730 kötet helyszíni javítása

~1.595 ezer forint

Budapest, 2009. január