Az Országgyűlés Hivatala költséghatékonyság javítása érdekében tett intézkedései 2007. évben

Az Országgyűlés Hivatala - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásainak eleget téve - gazdálkodó tevékenysége során érvényesíti a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit.

A hatékony gazdálkodás érdekében - a korábbi takarékossági intézkedések érvényben tartásával - 2007. év folyamán az alábbi takarékossági, a költséghatékonysági lépések történtek:

1. Az Országgyűlés Hivatala 2007. évben az előző évekhez hasonlóan kihasználta a közbeszerzési eljárások árcsökkentő hatását. A 2007. évben lebonyolított 34 eljárás egy részénél a piaci árnál kedvezőbben sikerült a beszerzést, illetve szolgáltatásvásárlást megvalósítani. A költséghatékonyság javítása legszembetűnőbben továbbra is a 21 tárgyalásos eljárás során mutatkozott meg. Példaként említendő többek között az országgyűlési bizottsági jegyzőkönyvek digitalizálásának megvalósítása, az immár hetedik éves, gazdaságtalan fenntartású alelnöki gépkocsik cseréje, továbbá az Országház épületében és az Országgyűlés Irodaházában, valamint az Országgyűlés Hivatala által használt épületekben felújítási, építési beruházási munkák végzésére kötött keretszerződés. Jelentős költségcsökkentést okoz 2008-tól, hogy az Országház főemelete egyes helyiséginek a takarítását már nem munkaviszonyban álló takarítók végzik, és a közbeszerzési eljárás nyerteseként szerződést kötő vállalkozás az eddigi költségeknél jelentősen alacsonyabb áron vállalta a munkát.

További területek

Éves megtakarítás

gépjármű felelősség és casco biztosítási szolgáltatás

~9.000 ezer forint

autóbusz személyszállítás

az igénybevétel nagyságrendje függvényében

taxi rendszerű személyszállítás

az igénybevétel nagyságrendje függvényében

tisztítószer, tisztítóeszköz, háztartási papíráru

~7.360 ezer forint

irodaszerek

~1.300 ezer forint

2. A kommunikációs szolgáltatások költségeinek visszaszorítása érdekében a Hivatal költséghatékonyság érdekében tett jelentősebb intézkedései:

  • a hivatali telefonhasználat költsége tovább csökkent a partnerintézményekkel kialakított előnyösebb feltételek révén,
  • a szerver konszolidáció megvalósításakor alapvető szempont volt, hogy a beruházás során az új szerverek lényegesen nagyobb kapacitásuk ellenére energiatakarékos üzemmódban, a korábbihoz képest kevesebb energiát igényeljenek,
  • folytatódott a kisteljesítményű asztali nyomtatók kiváltása nagyteljesítményű hálózati nyomtatórendszerekre.

3. Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében megvalósított lépések:

Intézkedés

Éves megtakarítás

Az Országházban

Az Országgyűlési Könyvtár dunai homlokzatának szakaszos gőzfűtése kiváltása külső hőmérsékletről vezérelt időjárásfüggő, belső hőmérsékletkorrekcióval vezérelt melegvízfűtésű rendszerrel

~1.000 ezer forint

Az üléstermek karzatain a mennyezeti lámpákban összesen 156 db 40W-is hagyományos izzó 15W-os energiatakarékos kompakt fénycsövekre történő cseréje

~453 ezer forint

Az alsóházi ülésterem karzatain a falilámpákban 36 db 40W-os hagyományos izzó 13W-os energiatakarékos kompakt fénycsövekre történő cseréje

~113 ezer forint

Irodai szobákban 156 db 60W-os hagyományos izzó 20W-os energiatakarékos kompakt fénycsövekre történő cseréje

~107 ezer forint

A főemeleti tárgyalókban és irodákban 60 db 60W-os hagyományos izzó 23W-os ún. "genura indukciós" lámpára való cseréje

~106 ezer forint

Az Országgyűlés Irodaházában

A kazánház műszereinek rendszeres ellenőrzésével, a beállított értékek módosításával és a gépészeti hőszigetelések karbantartásával elért energia-megtakarítás

~4.900 ezer forint

107 db hagyományos izzó helyett energiatakarékos izzók használata

~210 ezer forint

4. Az Országgyűlési Könyvtárnál a takarékos gazdálkodás érdekében megtett intézkedések:

Intézkedés

Éves megtakarítás

A külföldi folyóiratok közül 29 - mivel tartalmában és szakmai színvonalában nem állt arányban a költségekkel - lemondásra, a belföldi folyóiratok könyvtári szolgáltatásokba igényelt példánya csökkentésre került

~5.000 ezer forint

A fénymásolás területén tapasztalható jelentős igény ellátása belső munkaerő-átcsoportosítással

~4.000 ezer forint

Budapest, 2008. január