Az Országgyűlés Hivatala költséghatékonyság javítása érdekében tett intézkedései 2006. évben

Az Országgyűlés Hivatala - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásainak eleget téve - gazdálkodó tevékenysége során érvényesíti a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit.

A 2006. költségvetési év folyamán az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításáról szóló 2106/2006. (VI. 15.) Korm. határozat 2. pontjában szereplő felkérésre az Országgyűlés fejezet 753 millió forint összegű megtakarítást ajánlott fel, mellyel érdemben járult hozzá a központi költségvetés egyenlege javításához. A Hivatal gazdálkodására 2006. évben is jelentős hatást gyakorolt továbbá a maradványképzési kötelezettség, amely megtakarítási követelmény valamennyi kiemelt előirányzatot érintett.

A hatékony gazdálkodás érdekében - a korábbi takarékossági intézkedések érvényben tartásával - 2006. év folyamán az alábbi takarékossági, a költséghatékonysági lépések történtek:

1. Az Országgyűlés Hivatala 2006. évben az előző évekhez hasonlóan kihasználta a közbeszerzési eljárások árcsökkentő hatását. A 2006. évben lebonyolított 25 eljárás során döntő többségében a piaci árnál kedvezőbben sikerült a beszerzést, illetve szolgáltatásvásárlást megvalósítani. A költséghatékonyság javítása legszembetűnőbben a 19 tárgyalásos eljárás során mutatkozott meg, ezek eredményeként változó, átlagosan mintegy 20%-os megtakarítás volt elérhető az előzetes piacfelmérésen alapuló becsült értékhez képest. Példaként említendő többek között az Országház Kupola termében, Gobelin termében és Delegációs termében digitális hangfókuszolású térhang kialakítása, az egyéni, szélessávú Internet szolgáltatás biztosítása az Országgyűlés Hivatala távmunkaeszközzel ellátott felhasználói számára, az Irodaházi bizottsági bekészítés, a könyvtári adatrögzítés, az Országházi étterem kiviteli terve.

2. A kommunikációs szolgáltatások költségeinek visszaszorítása érdekében a Hivatal a 2006-os évben új szerződéseket kötött, melyek eredményeképpen létrejött az egymás közötti nulla forintos beszélgetés minimális havi díjnövekedés mellett, a vonalas készülékeknél is lehetővé vált a visszahívhatóság, a meglevő percdíjak jelentősen csökkentek. Az intézkedések az alábbi mértékben csökkentették a kiadásokat:

Költséghely

Megtakarítás a 2005. évhez képest

GSM rádiótelefon

17,5 %

Vonalas T-Mobil

35,4 %

Vonalas Pannon

20,7 %

Országházi T-Com

34,2 %

Irodaház T-Com

33,5 %

A fénymásolók használatában jelentős változás következett be a nagyteljesítményű, hálózati nyomtatórendszerek elterjesztésével, egyre szélesebb körű használatával. A hálózati nyomtatók nemcsak a fénymásolás területén eredményeztek jelentős megtakarítást, hanem a kisteljesítményű asztali nyomtatók számának csökkenése is nyomtatási költségmegtakarítást eredményezett. A 2005-ben már jelentős tendenciát mutató másolási nyomatszám csökkenés a 2006-os év során tovább folytatódott és az alábbi eredményt mutatja:

Költséghely

Megtakarítás

Központi másoló

51 %

3. Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében megvalósított lépések:

Intézkedés

Éves megtakarítás

Az Országházban

Hét szobában, az Alsóházi ülésterem karzatain, valamint a dunai folyosón a hagyományos izzók energiatakarékos kompakt fénycsövekre történő cseréje

 

~336 ezer forint

A Munkácsy-teremben a világítási berendezés korszerűsítése, a világításra használt elektromos beépített teljesítmény lecsökkentetése

~561 ezer forint

Kupolai tüzivízszivattyúk korszerűbb típusra való cseréje, ezáltal teljesítményfelvételük csökkenése

~130 ezer forint

Az Országgyűlés Irodaházában

Az alábbi felújítások és módosítások eredményeként éves szinten az épület gázenergia felhasználása az előző évekhez képest nagymértékben csökkent, annak ellenére, hogy a fűtött, szellőztetett, klimatizált területek nagysága növekedett:

  • szélfogó portálcsere
  • nyílászárók beépítése az alagsorban
  • hőfokérzékelős radiátor szelepek beépítése a tárgyalók radiátoraiba
  • klímakészülékek egy részének korszerűre cserélése
  • klímaberendezések téli üzemeltetésének módosítása
  • hővisszanyerő szellőző berendezések beépítése
~3.360 ezer forint

A klíma- és szellőző berendezések üzemeltetése során jelentkező energia-megtakarítás

~94 ezer forint

Az aulában energiatakarékos izzók használata

~37 ezer forint

Budapest, 2007. január