Az Országgyűlés Hivatala költséghatékonyság javítása érdekében tett intézkedései 2005. évben

Az Országgyűlés Hivatala - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásainak eleget téve - gazdálkodó tevékenysége során érvényesíti a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit.

Egyes kormányzati intézkedések következményeként a 2005. költségvetési év folyamán az Országgyűlés Hivatala intézményi előirányzatain államháztartási tartalék címén 83,1 millió forintot, az eParlament program fejezeti kezelésű előirányzatából pedig 20 millió forintot kellett megtakarítani. A Hivatal gazdálkodására jelentős hatást gyakorolt továbbá a 876,5 millió forintos maradványképzési kötelezettség, amely megtakarítási követelmény valamennyi kiemelt előirányzatot érintett.

A hatékony gazdálkodás követelményének érvényre jutása érdekében - a korábbi takarékossági intézkedések érvényben tartásával - 2005. év folyamán az alábbi takarékossági, a költséghatékonyság követelményét érvényesítő lépések történtek:

      1. Az Országgyűlés Hivatala 2005. évben az előző évekhez hasonlóan kihasználta a közbeszerzési eljárások árcsökkentő hatását. A 2005. évben lebonyolított 70 darab eljárás döntő többségében a piaci árnál kedvezőbben sikerült a beszerzést, illetve szolgáltatásvásárlást megvalósítani. A költséghatékonyság javítása legszembetűnőbben az 56 darab tárgyalásos eljárás során mutatkozott meg, ezek eredményeként változó, átlagosan mintegy 20%-os megtakarítás volt elérhető. Példaként említendő többek között az Országgyűlési Könyvtárnál az integrált könyvtári rendszer cseréje, az Országházi tűzjelző rendszer beszerzése, az Országgyűlés Hivatala portál rendszerének kialakítása, továbbá a belső ügyfélszolgálatot támogató informatikai rendszer kialakítása.

      2. Az e-Parlament projekt egyik fő célkitűzése továbbra is a hivatali munka során a papírtakarékos környezet kialakítása az elektronikus dokumentumok kezelésének korszerűsítése, illetve a papír alapú futárposta elektronikussá tétele révén. Ennek keretében az Országgyűlés Hivatala 2004. szeptember 1-jétől az eddig futárpostával kézbesített, az Országgyűlés munkájával kapcsolatos anyagokat (törvényjavaslatok, módosító indítványok, napirend stb.) elektronikus formában juttatja el az országgyűlési képviselők részére az ún. eFutár szolgáltatással. Eredményként:

  • a Kormány által az Országgyűlés elnökéhez benyújtott önálló indítványok példányszáma 650-ről 216-ra csökkent,
  • a belföldi Állami Futárszolgálat feladatai szűkültek,
  • az országgyűlési képviselők által benyújtott, valamint az országgyűlési képviselőket tájékoztató anyagok már csak 200 nyomtatott példányban készülnek el,
  • az Országgyűlés Hivatala az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek hiteles jegyzőkönyvét - azok intraneten való hozzáférhetősége miatt - a korábbi 750 példány helyett 300 példányban állítja elő.

      3. A kommunikációs szolgáltatások költségeinek visszaszorítása érdekében 2005. decemberében a mobiltelefon szolgáltatóval kötött szerződés módosításával az előfizetési díjak, illetve a belföldre irányuló hívások percdíjai jelentősen lecsökkentek, a hivatali mobiltelefon készülékek egy részének egymás között bonyolított forgalma pedig ingyenessé vált. A decemberi módosítás hatása leginkább a 2006. év folyamán kifizetendő számlák tekintetében fog jelentkezni.

      4. Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében megvalósított lépések:

Intézkedés

Éves megtakarítás

Az Országházban

A 40 csatornás fűtési hőmérséklet-regisztráló rendszernek épület-felügyeleti rendszerre való kapcsolásával a helyiségek hőmérséklet-érték változásai folyamatosan ellenőrizhetőek, a túlfűtés megszűnt.

~5.000 ezer forint

596 darab hagyományos izzó energiatakarékos izzókra való cseréjéből adódó elektromos energia megtakarítás

~783 ezer forint

Az I. városi személyfelvonó gépészeti modernizációja során a felvonó vezérlésének korszerű mikroprocesszor szabályozású rendszerre történő átváltásából eredő villamosenergia megtakarítás

~74 ezer forint

Az Országgyűlés Irodaházában

Szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével a hulladékgyűjtő edények számának csökkenése

~900 ezer forint

III. Tanácsterem padló hőszigetelése, ablakcserék

~450 ezer forint

Nagyenyed utcai könyvtári raktárépület

Tetőszigetelés felújítása

~100 ezer forint

Budapest, 2006. január