AZ ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA
ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEI 2004. ÉVBEN

 

Az Országgyűlés Hivatala - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásainak eleget téve - gazdálkodó tevékenysége során érvényesíti a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit. Ennek érdekében 2004. év folyamán az alábbi takarékossági, a költséghatékonyság követelményét érvényesítő intézkedések történtek:

  1. Az Országgyűlés Hivatala kihasználta a közbeszerzési eljárások árcsökkentő hatását, a 2004. évben lebonyolított 41 eljárás döntő többségében a piaci árnál kedvezőbben sikerült a beszerzést, illetve szolgáltatásvásárlást megvalósítani. A költséghatékonyság javítása legszembetűnőbben a lefolytatott 15 tárgyalásos eljárás során mutatkozott meg, ezek eredményeként átlagosan mintegy 20%-os megtakarítás volt elérhető. Példaként említendő az autóbuszos személyszállítási szolgáltatás 2004. novemberétől új szolgáltatóval történő igénybevétele: a partnerváltás 27%-os árcsökkenést jelentett, ami az év utolsó két hónapjában szervezett utazások tekintetében 60 ezer forinttal mérsékelte a költségeket.
  2. Az e-Parlament projekt egyik fő célkitűzése a hivatali munka során a papírtakarékos környezet kialakítása az elektronikus dokumentumok kezelésének korszerűsítése, illetve a papír alapú futárposta elektronikussá tétele révén. Ennek keretében az Országgyűlés Hivatala 2004. szeptember 1-jétől az eddig futárpostával kézbesített, az Országgyűlés munkájával kapcsolatos anyagokat (törvényjavaslatok, módosító indítványok, napirend stb.) elektronikus formában juttatja el az országgyűlési képviselők részére az ún. eFutár szolgáltatással. Eredményként:
  • a Kormány által az Országgyűlés elnökéhez benyújtott önálló indítványok példányszáma 650-ről 216-ra csökkent,
  • a belföldi Állami Futárszolgálat feladatai szűkültek,
  • az országgyűlési képviselők által benyújtott, valamint az országgyűlési képviselőket tájékoztató anyagok már csak 200 nyomtatott példányban készülnek el,
  • az Országgyűlés Hivatala az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek hiteles jegyzőkönyvét - azok intraneten való hozzáférhetősége miatt - a korábbi 750 példány helyett 300 példányban állítja elő.

Az első kettő helyen említett elem a minisztériumoknál (a papír-megtakarítás az év utolsó harmadában kb. 430 ezer forint), illetve az Állami Futárszolgálatnál (szeptembertől mintegy 24.260 ezer forint), utóbbiak pedig az Országgyűlés Hivatalánál (a jelzett időszakra kb. 1.720 ezer forint) jelentenek megtakarítást.

Az Országgyűlés Hivatalában a nyomatszám (1 db másolt oldal) mennyisége az előző évek azonos időszakához viszonyítva jelentősen, áltagosan 60%-kal csökkent.

Változás

(év/év)

Nyomatszám csökkenése az előző évekhez viszonyítva

(%-ban)

szeptember

október

november

december

2004/2002

40%

52%

62%

66%

2004/2003

52%

73%

42%

51%

Az elektronikus futárposta a takarékosságon túl a munkamódszerek és munkafolyamatok megújítását, az informatikai kultúra elterjesztését is eredményezte. Jelentősége túlmutat a képviselői munka feltételeinek korszerűsítésén, mivel valamennyi információ - összhangban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését szolgáló rendelkezéseivel - az Interneten, a nyilvánosság számára is hozzáférhető módon érhető el.

  1. Az Országgyűlés Hivatala a kincstári kártyával nem rendelkező országgyűlési képviselők, valamint frakció- és hivatali munkatársak részére történő AMEX hitelkártya biztosításával a készpénzkímélő fizetési módok alkalmazásának újabb változatát vezette be. A kártya a külföldi kiküldetések mellett a belföldi kiküldetés, vendéglátás és egyéb protokoll kiadások kiegyenlítésére is használható. A költségcsökkentő hatás nehezen számszerűsíthető, azonban a kártyával történő fizetés (szállás, dologi kiadások) a valutafelvételek összegét csökkenti, a kiküldöttnek vagy a delegációt kísérő külügyi munkatársnak kevesebb készpénzre van szüksége, mivel a számlák egy részét hitelkártyával egyenlíti ki. Az AMEX hitelkártya használatával a kártyatársaság pénze 45 napig kamatmentesen használható.
  2. Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében megvalósított lépések:

Intézkedés

Éves megtakarítás

Az Országházban

 

Munkácsy terem klímaberendezésének cseréjéből adódó villamos és fűtési energia megtakarítás

1.000 ezer forint

Főemeleti dohányzó helyiség szellőztető berendezésének automatizálása révén (a levegőszennyezettségtől függő fordulatszámon üzemel) villamosenergia költség megtakarítás

500 ezer forint

365 darab hagyományos izzó energiatakarékos izzókra való cseréjéből adódó elektromos energia megtakarítás

533 ezer forint

 

Az Országgyűlés Irodaházában

 

Szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével a hulladékgyűjtő edények számának csökkenése

900 ezer forint

54 db ablak, és két homlokzati üvegfal cseréje korszerű, hőszigetelő üveget tartalmazó nyílászárókra (fűtési költségek csökkenése)

nehezen

számszerűsíthető*

*a fűtési szezonok változékonysága miatt

Budapest, 2005. január