Rendszeres takarítási munkák végzése az Országház főemeletének egyes helyiségeiben

szerződés szerződés mellékletei tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TOP CLEANING KFT. 1. számú melléklet KÉ-18953/2008.
  2. számú melléklet  
  3. számú melléklet  
  6. számú melléklet