Az Országgyűlés Hivatala költséghatékonyság javítása érdekében tett intézkedései 2010. évben

Az Országgyűlés Hivatala - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásainak eleget téve - gazdálkodó tevékenysége során érvényesíti a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit.

A hatékony gazdálkodás érdekében - a korábbi takarékossági intézkedések érvényben tartásával - 2010. év folyamán az alábbi takarékossági, a költséghatékonysági lépések történtek:

Az Országgyűlés Hivatala 2010. évben az előző évekhez hasonlóan kihasználta a közbeszerzési eljárások árcsökkentő hatását. A 2010. évben önálló ajánlatkérőként lebonyolított 39 eljárás, illetve a központosított közbeszerzés keretében lebonyolított 69 eljárás egy részénél a piaci árnál kedvezőbben sikerült a beszerzést, illetve szolgáltatásvásárlást megvalósítani.

A saját hatáskörben lebonyolított közbeszerzési eljárások során jelentős költségcsökkentést sikerült elérni a képviselői laptopok beszerzésére, a cafeteria keretében a Hivatal munkavállalói részére nyújtott vásárlási utalványok (étkezési utalvány, internet utalvány, iskolakezdési utalvány) beszerzésére, a villamos alelosztók szerelésére, a Hivatal gépjárművei felelősség- és casco biztosítási szolgáltatásainak beszerzésére, illetve a gépjárművek javítására és a gépjármű alkatrészek vásárlására, a fénycsövek beszerzésére, a klíma, légkezelő és szellőztető berendezések rendszeres karbantartására és az üzemképesség fenntartásához szükséges eseti javítások végzésére vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében.

A központosított közbeszerzés keretében megvalósított informatikai beszerzések esetén a verseny újraindításával, illetve írásbeli konzultáció eredményeképpen sikerült a piaci árnál lényegesen kedvezőbb szerződéses árat elérni a képviselői laptopok működtetéséhez, rendszerbe illesztéséhez szükséges Windows 7 Enterprise szoftver, valamint a Microsoft Office select licenszek beszerzésére, az Országgyűlési Könyvtár Blade szervereinek működtetéséhez szükséges VMware szoftverlicencek beszerzésére, a mentési rendszer gyártói jótállás kiterjesztésére, támogatására és szoftverfrissítésére, az Oracle valamint a Novell szoftverlicencekhez kapcsolódó szoftverfrissítési, konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások beszerzésére vonatkozó szerződések tekintetében.

A kommunikációs szolgáltatások költségeinek visszaszorítása érdekében a Hivatal költséghatékonyság érdekében tett jelentősebb intézkedései:

  • a hivatali telefonhasználat, kiemelten a mobilszolgáltatók tekintetében a partner intézményekkel kialakított előnyösebb feltételek révén elért költségcsökkentés,
  • a 2007. évben elkezdett szerver konszolidáció folytatása,
  • az Országgyűlés Könyvtár szervereinek optimális elhelyezéséhez azok Országházban kialakított másodlagos gépterembe történő telepítése.

Az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében megvalósított lépések:

Intézkedés

Éves megtakarítás

Árubeszerzés során üzemanyag-megtakarítás

~330 ezer forint

Gépjárműpark autógumi cseréje

~280 ezer forint

Energiamegtakarítás az Országházban

Az Országházban 904 db hagyományos fényforrás cseréje energiatakarékosra

~705 ezer forint

A kazánházi táprendszer átalakítása

~330 ezer forint

Az Országgyűlés Irodaházában

Régi, már nem felújítható lámpatestek cseréje korszerűbbre

~45 ezer forint

Az Országgyűlési Könyvtárnál a takarékos gazdálkodás érdekében megtett intézkedések:

Intézkedés

Éves megtakarítás

Hat on-line külföldi adatbázis előfizetés lemondása az érdeklődés hiánya, illetve az adatbázisok szabad hozzáférésű válása miatt

~3.488 ezer forint

Az időszaki lapkiadványok közül 11 lemondásra került

~181 ezer forint

Pressdok/Hundoc CD kiadása helyett az információk on-line történő továbbítása

~625 ezer forint

Pályázati úton egyedi (15 kötet) és helyszíni (355 kötet) restaurálásra nyert összeg

~1.762 ezer forint

Budapest, 2011. január 31.