2009. évi A) Intézményi költségvetés

 

címlap
tartalomjegyzék
02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése
06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése
08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)
21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22 Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36 Tajékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
37 Feladatmutatók állománya
98 Központi költségvetési jelentés
     eParlament
     Nemzetközi tagdíjak
     Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
     EU magyarországi képviselői váltásával kapcsolatos kiadások
     Fejezeti egyensúlyi tartalék