Tartalomjegyzék az „A" űrlapgarnitúrához

száma A) Űrlapok megnevezése Jelzés
  Címlap  
02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése X
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése X
04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése X
05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése X
06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
 
07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése  
08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése  
09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése X
10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)
 
21 Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
X
22 Bevételek tevékenységenként
(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
X
34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai X
35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai X
36 Tajékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról  
37 Feladatmutatók állománya  
98 Központi költségvetési jelentés X