TARTALOM

Címlap

 

A) Űrlapok

Jelzés

száma

megnevezése

 

01

Könyvviteli mérleg

1

02

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

1

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

1

04

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

1

05

Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése

1

06

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

1

07

Működési bevételek előirányzata és teljesítése

1

08

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

1

09

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

1

10

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

1

13

Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése

Ü

21

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

1

22

Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

1

23

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

1

24

Pénzforgalom egyeztetése

1

27

Letéti számla pénzforgalma

Ü

30

Vállalkozási maradvány-kimutatás

Ü

34

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

1

35

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

1

36

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

1

37

A mutatószámok állományának alakulása

1

38

A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

1

41

Fejezeti maradvány-elszámolási számla pénzforgalma

Ü

42

Előirányzat-maradvány alakulása

1

53

Tájékoztató adatok

1

57

Az eszközök értékvesztésének alakulása

1

58

Követelések állományának alakulása

1

59

Kötelezettségek állományának alakulása

1

60

Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása

Ü

70

Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint

Ü

75

Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

1

76

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Ü

77-78

Európai Uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása

Ü

98

Központi költségvetési jelentés

1

99

Üres űrlapok jegyzéke

Ü