TARTALOM

 

A) Űrlapok

Jelzés

száma

megnevezése

 
     

01

Könyvviteli mérleg

1

02

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

1

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

1

04

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

1

05

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

1

06

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

1

07

Működési bevételek előirányzata és teljesítése

1

08

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

1

09

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

1

10

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

1

13

Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése

Ü

21

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

1

22

Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

1

23

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

1

24

Pénzforgalom egyeztetése

1

27

Letéti számla pénzforgalma

Ü

30

Eredménykimutatás

Ü

34

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

1

35

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

1

36

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

1

37

Feladatmutatók állománya

       

1

38

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

1

41

Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma

Ü

42

Előirányzat-maradvány kimutatás

1

53

Tájékoztató adatok

1

57

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

1

58

Követelések részletezése

1

59

Kötelezettségek részletezése

1

60

Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása

Ü

75

Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

1

76

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Ü

77-78

Európai Uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása

Ü

98

Központi költségvetési jelentés

1