TARTALOM

A) Űrlapok

száma

megnevezése

 

Címlap

01

Könyvviteli mérleg

02

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

04

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

05

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

06

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése (támogatási célú kölcsönök nyújtásán

07

Működési bevételek előirányzata és teljesítése

08

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

09

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

10

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése (támogatási célú kölcsönök visszatérülé

13

Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése

21

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

22

Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

23

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

24

Pénzforgalom egyeztetése

27

Letéti számla pénzforgalma

30

Eredménykimutatás

34

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

35

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

36

Tájékoztató adatok a december 31-i költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

37

Feladatmutatók állománya

38

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

41

Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma

42

Előirányzat-maradvány kimutatás

53

Tájékoztató adatok

57

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

58

Követelések részletezése

59

Kötelezettségek részletezése

60

Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása

75

Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

76

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

77-78

Európai Uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása

98

Központi költségvetési jelentés