Készült: 2023.06.02.06:43:11 Dinamikus lap

Iromány lekérdezés 2022-

T/4181 Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (pénzügyminiszter)

T/4148 Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Gy. Németh Erzsébet (DK), Arató Gergely (DK), Barkóczi Balázs (DK), Dr. Oláh Lajos (DK), Varju László (DK)

T/4090 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) Költségvetési Bizottság

T/4064 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) Győrffy Balázs (Fidesz), Dr. Nagy István (Fidesz), Jakab István (Fidesz)
2023.05.22.: Nyitrai Zsolt (Fidesz)

T/4062 Az állami üdülési támogatásról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Dr. Molnár Zsolt (MSZP)

T/4031 Az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
Iromány adatai
Állapot bizottsági jelentés(ek) vitájára vár
Benyújtó(k) kormány (kultúráért és innovációért felelős miniszter)

T/4030 A körforgásos gazdasággal összefüggő törvénymódosításokról
Iromány adatai
Állapot bizottsági jelentés(ek) vitájára vár
Benyújtó(k) kormány (energiaügyi miniszter)

T/4029 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot bizottsági jelentés(ek) vitájára vár
Benyújtó(k) kormány (belügyminiszter)

T/4028 Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
Iromány adatai
Állapot bizottsági jelentés(ek) vitájára vár
Benyújtó(k) kormány (építési és közlekedési miniszter)

T/4027 A szerencsejáték szervezéssel és az elektronikus ügyintézéssel összefüggő, valamint egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról
Iromány adatai
Állapot bizottsági jelentés(ek) vitájára vár
Benyújtó(k) kormány (Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)

T/4026 A vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról
Iromány adatai
Állapot bizottsági jelentés(ek) vitájára vár
Benyújtó(k) kormány (gazdaságfejlesztési miniszter)

T/4025 A gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról
Iromány adatai
Állapot bizottsági jelentés(ek) vitájára vár
Benyújtó(k) kormány (gazdaságfejlesztési miniszter)

T/4024 A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről
Iromány adatai
Állapot bizottsági jelentés(ek) vitájára vár
Benyújtó(k) kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter)

T/4023 Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot előterjesztői tájékoztató benyújtására vár
Benyújtó(k) kormány (igazságügyi miniszter)

T/4022 A 2007. évi XXI. törvénnyel kihirdetett, a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló, Aarhusban, 1998. június 24-én elfogadott Jegyzőkönyvnek az Egyezmény végrehajtó szerve 31. ülésén 2012. december 13-án elfogadott 2012/5. számú és 2012/6. számú határozatban foglalt módosításának kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot bizottsági jelentés(ek) vitájára vár
Benyújtó(k) kormány (energiaügyi miniszter)

T/4021 A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezőanyagokról szóló, a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez csatolt jegyzőkönyv és módosításai kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot bizottsági jelentés(ek) vitájára vár
Benyújtó(k) kormány (energiaügyi miniszter)

T/4020 Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a határokat átlépő bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot zárószavazásra vár
Benyújtó(k) kormány (belügyminiszter)

T/4015 A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása az NTAK adatszolgáltatási kötelezettség elhalasztásáról és kötelezetti értékhatár meghatározásáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dr. Lukács László György (Jobbik)

T/4001 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvénynek, az 1990-es években hozott korlátozások miatt hátrányt szenvedettek jogorvoslata céljából történő módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Csárdi Antal (LMP)

T/3988 Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba vételre vár
Benyújtó(k) Dr. Molnár Zsolt (MSZP)

T/3956 Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosításáról

T/3849 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a nemi identitás és szexuális irányultság szerinti kisebbségek személyiségi jogainak érvényesítése érdekében szükséges módosításáról

T/3795 A készpénzmentes parkolás megteremtéséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatba-vétel elutasítva
Benyújtó(k) Dr. Hadházy Ákos (független)

T/3778 Az egyes gazdasági, vagyongazdálkodási és postaügyet érintő törvények módosításáról
Iromány adatai
Állapot Törvényalkotási bizottság eljárására vár
Benyújtó(k) kormány (gazdaságfejlesztési miniszter)

T/3768 Egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról
Iromány adatai
Állapot Törvényalkotási bizottság eljárására vár
Benyújtó(k) kormány (agrárminiszter)

T/3757 A hivatásos szolgálati jogviszonnyal összefüggő, valamint a nyilvántartásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról
Iromány adatai
Állapot Törvényalkotási bizottság eljárására vár
Benyújtó(k) kormány (belügyminiszter)

T/3692 A minisztériumi tisztviselők és a pedagógusok béremelésének egységes megvalósításáról

T/3677 Az állami építési beruházások rendjéről
Iromány adatai
Állapot előterjesztői tájékoztató benyújtására vár
Benyújtó(k) kormány (építési és közlekedési miniszter)

T/3271 Az áruknak TIR igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozásra vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot zárószavazásra vár
Benyújtó(k) kormány (pénzügyminiszter)

T/2998 A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot zárószavazásra vár
Benyújtó(k) kormány (belügyminiszter)

T/2997 A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás Végrehajtási Megállapodásának kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot zárószavazásra vár
Benyújtó(k) kormány (belügyminiszter)

T/2996 A Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot zárószavazásra vár
Benyújtó(k) kormány (belügyminiszter)

T/1613 Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás III. mellékletének felváltásáról [2021/1132] szóló, az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság 2/2021 határozatának kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (technológiai és ipari miniszter)

T/1612 Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás III. mellékletének felváltásáról [2021/2042] szóló, az Európai Unió és tagállamai, valamint a Moldovai Köztársaság közötti, a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottság 2/2021 határozatának kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (technológiai és ipari miniszter)

T/638 A Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot zárószavazásra vár
Benyújtó(k) kormány (külgazdasági és külügyminiszter)

T/145 Az egyrészről Kanada, másrészről az Európai Unió és tagállamai között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) kihirdetéséről
Iromány adatai
Állapot tárgysorozatban
Benyújtó(k) kormány (külgazdasági és külügyminiszter)

T/20 Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról
Iromány adatai
Állapot Törvényalkotási bizottság eljárására vár
Benyújtó(k) kormány (belügyminiszter)


Találatok száma : 37