Bevezetés

Az Országgyűlés 2011. április 18-i ülésén elfogadta Magyarország új Alaptörvényét, amely 2012. január 1-jén lépett hatályba.

Az Alaptörvény a magyar jogtörténeti hagyományból merítve rendelkezik a sarkalatos törvények megalkotásáról. A sarkalatos törvényeket két fontos tulajdonságuk különbözteti meg a többi törvénytől. Az egyik, hogy az Alaptörvény nevesíti azokat a tárgyköröket, melyeket csak sarkalatos törvényekkel lehet szabályozni. Az Alaptörvény 32 ilyen tárgykört nevesít. A másik jellegzetességük, hogy kizárólag a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmados többségével lehet azokat elfogadni. Csak sarkalatos törvényben lehet szabályozni az alkotmányos alapjogokat, továbbá az államszervezet alapvető intézményeit. A sarkalatos törvényekre is igaz, hogy azok nem lehetnek ellentétesek az Alaptörvénnyel, ezeknek a törvényeknek is ahhoz igazodóan és annak szellemében kell megszületniük. Kiemelt társadalmi és közjogi jelentőségükre figyelemmel megalkotásuk jelentős törvényalkotó munkát követel meg a Tisztelt Háztól. Az új Alaptörvény elfogadását követően ezért hasonlóan fontos törvényalkotási periódus vette kezdetét 2011 tavaszán.