Közvélemény-kutatás az Országgyűlés Hivatala Jobbik Parlamenti Frakció tevékenységének segítése érdekében

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívás megküldésével indított eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-5885/2011.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

M.Á.S.T. Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

tájékoztató a szerződés teljesítéséről

KÉ-13223/2011.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények