Mobil távközlési szolgáltatás teljesítése, telefonkészülékek szállítása, továbbá távmunkaeszközökhöz szükséges mobil NET szolgáltatás teljesítése

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-6922/2014.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés - Magyar Telekom Nyrt

1. számú melléklet - Magyar Telekom Nyrt.

szerződés - Vodafone Magyarország Zrt.

1. számú melléklet - Vodafone Magyarország Zrt.

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok


1. rész
2015.
2016.
2017.
2018.
teljes kifizetés

2. rész
2015.
2016.
2017.
2018.
teljes kifizetés
 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények