Tanulmányok készítése a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia érvényre juttatásához

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-5778/2014.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződések

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2014 - HÉTFA
2014 - REKK
2014 - ESSRG

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények