Az Országház, az Országgyűlés Irodaháza és a Balassi Bálint utcai Iroda és Bérház területén lévő klíma, légkezelő és szellőztető berendezések valamint a működésükhöz kapcsolódó kiegészítők rendszeres karbantartása és az üzemképesség fenntartásához szükséges eseti javítáok végzése

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-17811/2012.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

TECHNO-CSEK Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények