Budapest V. kerület Kossuth tér (24893 hrsz.) történelmi rekonstrukciójának megvalósítása keretében felszín alatti parkoló építése és látogatóközpont kialakítása során földmunkavégzéssel érintett beépítendő terület régészeti emlékeinek és jelenségeinek megelőző feltárása és egyéb régészeti feladatok ellátása

Az ajánlati/részvételi felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül megvalósított beszerzés

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-3789/2011. 2012/S 57-092733

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

tájékoztató a szerződés módosításáról

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények