Kéthavonta, CATI módszerrel készülő közvélemény-kutatás az Országgyűlés Hivatala Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja tevékenységének segítése érdekében

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-4311/2012.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

Kód Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

Teljesítési tájékoztató

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények