Adathordozók szállítása

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

KÉ-10631/2011.

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-17364/2011.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződések

tájékoztató a szerződés módosításáról

tájékoztató a szerződés teljesítéséről

2012.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények

KÉ-12610/2011. az ajánlattételi felhívás módosítása