Klíma, légkezelő és szellőztető berendezések rendszeres karbantartása és az üzemképesség fenntartásához szükséges eseti javítások végzése

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

közvetlen írásbeli felhívás megküldésével indított beszerzés

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

KÉ-33275/2010.

előzetes összesített tájékoztató

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

ENER-G Klíma Control Kft.

tájékoztató a szerződés módosításáról

tájékoztató a szerződés teljesítéséről

KÉ-29629/2011.
teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 96/A § (2) bekezdése szerinti adatok

jogorvoslatra vonatkozó adatok

egyéb hirdetmények