Tájékoztató a "Magyarország az Európai Unióban, az Európai Unió a világban"című 2013. évi pályázat eredményéről

A "Magyarország az Európai Unióban, az Európai Unió a világban" című pályázat ünnepélyes díjkiosztójára 2013. december 12-én került sor a Parlament Delegációs termében, melynek keretében Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Martonyi János külügyminiszter adta át a díjakat a pályázat nyerteseinek.

Martonyi János külügyminiszter köszöntőjében kifejtette, hogy az immár 17. alkalommal kiírt pályázatra 28 pályamű érkezett, ami mennyiségét tekintve némi csökkenést jelent a korábbi évekhez képest, ugyanakkor a választott témák feldolgozásának színvonala egyre nagyobb felkészültségről tesz tanúságot. Nagyra értékelte azon pályaműveket, amelyek egy-egy ágazati kérdés elemzésére vállalkoztak. Az integráció múltját, jelenét és jövőjét meghatározó klasszikus dilemmák vizsgálata mellett szükség van az új kihívásokhoz szükséges válaszok megtalálására is. Az európai integráció folyamatosan változik, soha sem állandó. A 2014-es évben Magyarország 10 éves európai uniós tagságának ünneplésére kerül sor, továbbá európai parlamenti választásokat is tartanak, amely alapvetően meghatározza az uniós intézmények működését. A napirenden lévő európai uniós kérdések közül a külügyminiszter a közösségi és tagállami hatáskörök elhatárolásának, illetve az ún. lopakodó hatáskörbővítésnek a problémájára világított rá. Hangsúlyozta, hogy míg az integráció korai szakaszában a közösségi hatáskörök bővülése sikerekhez járult hozzá, ma óvatosan kell a kérdéshez hozzáállni, nemcsak az Unió és a tagállamok, de az uniós intézményközi relációban is.

A külügyminiszter köszönetét fejezte ki az összes pályázónak, valamint felkészítő tanáraiknak és hangsúlyozta, hogy a pályázat eddigi eredményei nyomán is indokolt, hogy a jövő évben is legyen hasonló pályázati lehetőség.

A díjnyertes pályázatok a következők:

I. helyezett:

Kiss István, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, V. évfolyamos,

jogász szakos hallgatója

Az európai uniós csatlakozás hatásai a magyar gabonatermelésre, merre tovább közös agrárpolitika? című dolgozata

II. helyezett:

Orosz Cintia, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, V. évfolyamos, jogász szakos hallgatója

Az Európai Parlament szerepe a Lisszaboni Szerződés tükrében és szerepének várható fejlődési irányai a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követő gyakorlati példák alapján című dolgozata

III. helyezett:

Vulcz Lilla, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi igazgatás szak, III. évfolyamos hallgatója

A nemzetközi fejlesztési együttműködés kétes jövője című dolgozata

Különdíjas:

Soltész Petra, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Nemzetközi gazdálkodási szak, III. évfolyamos hallgatója

Az Európai Unió válasza az új globális kihívásokra című dolgozata

Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Martonyi János külügyminiszter a pályázat nyerteseivel

Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Martonyi János külügyminiszter a pályázat nyerteseivel