Az Országgyűlés által választott közjogi tisztségviselők megbízatási ideje

 

A tisztség és az azt betöltő személy
(A megválasztását közzétevő OGY határozat)

A megbízatás időtartama

A megbízatás kezdetének és végének időpontja
(Az első és az utolsó hivatalban töltött nap)

Megjegyzés

Köztársasági elnök

5 év

   

Dr. Áder János
(7/2017. (III. 13.) OGY hat.)

 

2017.05.10–2022.05.09.

 

Alkotmánybíróság elnöke

     

Dr. Sulyok Tamás
(30/2016. (XI. 23.) OGY hat.)

 

2016.11.22–2026.09.27.

Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjává 2014.09.27-i hatállyal választotta.
(37/2014. (IX. 29.) OGY hat.)

Alkotmánybírák

12 év

   

Dr. Dienes-Oehm Egon
(43/2011. (VI. 29.) OGY hat.)

 

2011.09.01–2023.09.01.  

Dr. Pokol Béla
(43/2011. (VI. 29.) OGY hat.)

2011.09.01–2023.09.01.  

Dr. Szalay Péter
(43/2011. (VI. 29.) OGY hat.)

2011.09.01–2023.09.01.  

Dr. Szívós Mária
(43/2011. (VI. 29.) OGY hat.)

2011.09.01–2023.09.01.  

Dr. Salamon László
(93/2012. (XII. 18.) OGY hat.)

2013.02.25–2025.02.25.  

Dr. Juhász Imre
(17/2013. (III. 28.) OGY hat.)

2013.04.03–2025.04.03.  

Dr. Varga Zs. András
(37/2014. (IX. 29.) OGY hat.)

2014.09.27–2026.09.27.  

Dr. Czine Ágnes
(37/2014. (IX. 29.) OGY hat.)

2014.11.15–2026.11.15.  
Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó
(31/2016. (XI. 23.) OGY hat.)
2016.12.01–2028.12.01.  
Dr. Horváth Attila
(31/2016. (XI. 23.) OGY hat.)
2016.12.01–2028.12.01.  
Dr. Schanda Balázs
(31/2016. (XI. 23.) OGY hat.)
2016.12.01–2028.12.01.  
Dr. Szabó Marcel
(31/2016. (XI. 23.) OGY hat.)
2016.12.01–2028.12.01.  

Dr. Handó Tünde
(33/2019. (XI. 5.) OGY hat.)

  2020.01.01–2031.12.31.  
Dr. Juhász Miklós
(7/2020. (III. 25.) OGY hat.)
  2020.04.15–2032.04.14.  

Kúria elnöke

9 év

   

Dr. Darák Péter
(91/2011. (XII. 14.) OGY hat.)

 

2012.01.01–2021.01.01.

 

Országos Bírósági Hivatal elnöke

9 év

   

Dr. Senyei György Barna
(47/2019. (XII. 11.) OGY hat.)

 

2019.12.10–2028.12.09.

 

Legfőbb ügyész

9 év

   

Dr. Polt Péter
(34/2019. (XI. 5.) OGY hat.)

 


2019.12.15–2028.12.14.

 

Alapvető jogok biztosa és helyettesei

6 év

   

Dr. Kozma Ákos
(22/2019. (VII. 2.) OGY hat.)

  2019.09.26–2025.09.25.
 

A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes:

Dr. Bándi Gyula
(1/2017. (II. 23.) OGY hat.)

  2017.02.21–2023.02.21.  

A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes:

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet
(35/2019. (XI. 5.) OGY hat.)

 

2019.11.04–2025.11.03.

 

Állami Számvevőszék elnöke

12 év

   

Domokos László elnök
(46/2010. (VI. 29.) OGY hat.)

 


2010.07.05–2022.07.05.

 

Az MNB Felügyelőbizottságának elnöke és tagjai

     

Elnök:
Dr. Papcsák Ferenc

Tagok:
Madarász László
Dr. Nyikos László
Dr. Szényei Gábor András

(15/2018. (IX. 18.) OGY hat.)

 

 

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása azon év december 31. napjáig tart, amely évben az Országgyűlés megbízatása megszűnik.
Az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülését követő év január l-jétől a felügyelőbizottság tagjainak megbízatása az MNB elnöke megbízatásának időtartamára szól. 
(A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 14. § (8) bek.)
Az Országgyűlés 2018.09.18-i hatállyal választotta meg a felügyelőbizottság elnökét és tagjait.

Az MNB Monetáris Tanácsának az Országgyűlés által választott tagjai

6 év

   

Dr. Parragh Bianka
(8/2017. (III. 22.) OGY hat.)

  2017.03.23–2023.03.22.  

Dr. Kocziszky György
(8/2017. (III. 22.) OGY hat.)

 

2017.04.06–2023.04.05.

 

Pleschinger Gyula
(8/2019. (III. 5.) OGY hat.)

  2019.03.05–2025.03.04.  

Dr. Báger Gusztáv
(33/2015. (VII. 7.) OGY hat.)

  2015.07.06–2021.07.06.  

Dr. Kardkovács Kolos
(15/2016. (IX. 14.) OGY hat.)

  2016.09.13–2022.09.13.  

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa

9 év

 

 

Dr. Karas Monika Zsuzsanna, elnök
(71/2013. (IX. 10.) OGY hat.)

 

2013.09.09–2022.09.09.

 

Budai László
(48/2019. (XII. 11.) OGY hat.)

 

2019.12.10–2028.12.09.

 

Dr. Hankiss Ágnes
(48/2019. (XII. 11.) OGY hat.)

 

2019.12.10–2028.12.09.

 

Meszleny László
(48/2019. (XII. 11.) OGY hat.)

 

2019.12.10–2028.12.09.

 

Szadai Károly
(48/2019. (XII. 11.) OGY hat.)

 

2019.12.10–2028.12.09.

 

Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma

9 év

 

 

Balogh László, elnök
(1187/2019. (IX. 30.) médiatanácsi döntés)

  2019.11.14–2028.11.03.

 

Dr. Ilosvai Gábor, delegált tag
(1187/2019. (IX. 30.) médiatanácsi döntés)

 

2019.11.14–2028.11.03.  

Dr. Bencze Izabella, tag
(38/2019. (XI. 5.) OGY hat.)

 

2019.11.04–2028.11.03.

 

Dr. László Miklós, tag
(38/2019. (XI. 5.) OGY hat.)

 

2019.11.04–2028.11.03.

 

Varga Szilvia, tag
(38/2019. (XI. 5.) OGY hat.)

 

2019.11.04–2028.11.03.

 

Dr. Debreczeni József, tag
(38/2019. (XI. 5.) OGY hat.)

 

2019.11.04–2028.11.03.

 

Kránitz László, tag
(38/2019. (XI. 5.) OGY hat.)

  2019.11.04–2028.11.03.  

Dr. Silhavy Máté Tibor, tag
(38/2019. (XI. 5.) OGY hat.)

 

2019.11.04–2028.11.03.

 

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

9 év

 

Delegált tagok:

Dr. Bank Barbara
2014.02.03–2023.02.03.
(MTA delegáltja)

Máthé Áron
2014.02.03–2023.02.03.
(igazságügyért felelős miniszter delegáltja)

Földváryné Kiss Réka, elnök
(2/2014. (II. 6.) OGY hat.)

 

2014.02.03–2023.02.03.

Ötvös István, tag
(2/2014. (II. 6.) OGY hat.)

 

2014.02.03–2023.02.03.

Soós Viktor Attila, tag
(2/2014. (II. 6.) OGY hat.)

 

2014.02.03–2023.02.03.

Nemzeti Választási Bizottság

9 év

 

Az elnököt a tagok maguk közül választják.
A tagok megbízatása az NVB alakuló ülésétől számított 9 évig tart.

Dr. Rádi Péter, elnök
(77/2013. (X. 1.) OGY hat.)

 

2013.09.30–2022.09.30.

2018.08.14-től az NVB elnöke.

Dr. Bozsóki Éva, tag
(77/2013. (X. 1.) OGY hat.)

 

2013.09.30–2022.09.30.

2013.09.30-tól az NVB elnökhelyettese.

Dr. Fábián Adrián, tag
(77/2013. (X. 1.) OGY hat.)

 

2013.09.30–2022.09.30.

 

Dr. Sasvári Róbert László, tag
(77/2013. (X. 1.) OGY hat.)

 

2013.09.30–2022.09.30.

 

Dr. Tóta Áronné, tag
(77/2013. (X. 1.) OGY hat.)

 

2013.09.30–2022.09.30.

 

Dr. Lugossy-Sági Krisztina, tag
(77/2013. (X. 1.) OGY hat.)

 

2013.09.30–2022.09.30.

 

Dr. Szalay Tamás Károly, tag
(35/2018. (XII. 13.) OGY hat.)

  2018.12.12–2022.09.30.  
Dr. Téglási András, póttag
(35/2018. (XII. 13.) OGY hat.)
  2018.12.12–2022.09.30.  

Dr. Firicz László, póttag
(35/2018. (XII. 13.) OGY hat.)

  2018.12.12–2022.09.30.  
Dr. Bordás Mária, póttag
(35/2018. (XII. 13.) OGY hat.)
  2018.12.12–2022.09.30.