Az Országgyűlés által választott közjogi tisztségviselők megbízatási ideje

 

A tisztség és az azt betöltő személy
(A megválasztását közzétevő OGY határozat)

A megbízatás időtartama

A megbízatás kezdetének és végének időpontja
(Az első és az utolsó hivatalban töltött nap)

Megjegyzés

Köztársasági elnök

5 év

   

Dr. Áder János
(7/2017. (III.13.) OGY hat.)

 


2017.05.10–2022.05.09.

 

Alkotmánybíróság elnöke

     

Dr. Sulyok Tamás
(30/2016. (XI.23.) OGY hat.)

 

2016.11.22–2026.09.27.

Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjává 2014.09.27-i hatállyal választotta.
(37/2014. (IX.29.) OGY hat.)

Alkotmánybírák

9 év

   

Dr. Stumpf István
(61/2010. (VII.27.) OGY hat.)

2010.07.22–2019.07.22.  

Dr. Balsai István
(43/2011. (VI.29.) OGY hat.)

12 év

2011.09.01–2023.09.01.  

Dr. Dienes-Oehm Egon
(43/2011. (VI.29.) OGY hat.)

2011.09.01–2023.09.01.  

Dr. Pokol Béla
(43/2011. (VI.29.) OGY hat.)

2011.09.01–2023.09.01.  

Dr. Szalay Péter
(43/2011. (VI.29.) OGY hat.)

2011.09.01–2023.09.01.  

Dr. Szívós Mária
(43/2011. (VI.29.) OGY hat.)

2011.09.01–2023.09.01.  

Dr. Salamon László
(93/2012. (XII.18.) OGY hat.)

2013.02.25–2025.02.25.  

Dr. Juhász Imre
(17/2013. (III.28.) OGY hat.)

2013.04.03–2025.04.03.  

Dr. Varga Zs. András
(37/2014. (IX.29.) OGY hat.)

2014.09.27–2026.09.27.  

Dr. Czine Ágnes
(37/2014. (IX.29.) OGY hat.)

2014.11.15–2026.11.15.  
Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó
(31/2016. (XI.23.) OGY hat.)
2016.12.01–2028.12.01.  
Dr. Horváth Attila
(31/2016. (XI.23.) OGY hat.)
2016.12.01–2028.12.01.  
Dr. Schanda Balázs
(31/2016. (XI.23.) OGY hat.)
2016.12.01–2028.12.01.  
Dr. Szabó Marcel
(31/2016. (XI.23.) OGY hat.)
2016.12.01–2028.12.01.  

Kúria elnöke

9 év

   

Dr. Darák Péter
(91/2011. (XII.14.) OGY hat.)

 

2012.01.01–2021.01.01.

 

Országos Bírósági Hivatal elnöke

9 év

   

Dr. Handó Tünde
(92/2011. (XII.14.) OGY hat.)

 

2012.01.01–2021.01.01.

 

Közigazgatási Felsőbíróság elnöke

9 év

 

Az Országgyűlés a köztársasági elnök 2019. május 31. napjáig megtett javaslatára a Közigazgatási Felsőbíróság első elnökét 2019. június 15. napjáig megválasztja.

       

Legfőbb ügyész

9 év

   

Dr. Polt Péter
(119/2010. (XII.7.) OGY hat.)

 


2010.12.14–2019.12.14.

 

Alapvető jogok biztosa és helyettesei

6 év

   

Dr. Székely László
(72/2013. (IX.19.) OGY hat.)

  2013.09.25–2019.09.25.  

A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes:
Dr. Bándi Gyula
(1/2017. (II.23.) OGY hat.)

  2017.02.21–2023.02.21.

 

A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes:
Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet
(90/2013. (X.22.) OGY hat.)

 

2013.10.21–2019.10.21.

 

Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke

12 év

   

Domokos László elnök
(46/2010. (VI.29.) OGY hat.)

 


2010.07.05–2022.07.05.

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 14. § (4) bekezdés b) pontja szerint az alelnöki megbízatás a 70. életév betöltésével megszűnik, a 14. § (1) bekezdés szerint az elnök nevezi ki.

Warvasovszky Tihamér alelnök
(46/2010. (VI.29.) OGY hat.)

Születési idő:
1950.07.19.

2010.07.05–2020.07.19.

Az MNB Felügyelőbizottságának elnöke és tagjai

     

Elnök:
Dr. Papcsák Ferenc

Tagok:
Madarász László
Dr. Nyikos László
Dr. Szényei Gábor András

(15/2018. (IX.18.) OGY hat.)

 

 

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása azon év december 31. napjáig tart, amely évben az Országgyűlés megbízatása megszűnik.
Az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülését követő év január l-jétől a felügyelőbizottság tagjainak megbízatása az MNB elnöke megbízatásának időtartamára szól. 
(A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 14. § (8) bek.)
Az Országgyűlés 2018.09.18-i ülésnapján és hatállyal választotta meg a felügyelőbizottság elnökét és tagjait.

Az MNB Monetáris Tanácsának az Országgyűlés által választott tagjai

6 év

   

Dr. Parragh Bianka
(8/2017. (III.22.) OGY hat.)

  2017.03.23–2023.03.22.  

Dr. Kocziszky György
(8/2017. (III.22.) OGY hat.)

 

2017.04.06–2023.04.05.

 

Pleschinger Gyula
(8/2019. (III.5.) OGY hat.)

  2019.03.05–2025.03.04.  

Dr. Báger Gusztáv
(33/2015. (VII.7.) OGY hat.)

  2015.07.06–2021.07.06.  

Dr. Kardkovács Kolos
(15/2016. (IX.14.) OGY hat.)

  2016.09.13–2022.09.13.  

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa

9 év

 

 

Dr. Karas Monika Zsuzsanna, elnök
(71/2013. (IX.10.) OGY hat.)

 

2013.09.09–2022.09.09.

 

Dr. Auer János, tag
(95/2010. (X.15.) OGY hat.)

 

2010.10.11–2019.10.11.

 

Dr. Kollarik Tamás, tag
(95/2010. (X.15.) OGY hat.)

 

2010.10.11–2019.10.11.

 

Dr. Koltay András, tag
(95/2010. (X.15.) OGY hat.)

 

2010.10.11–2019.10.11.

 

Dr. Vass Ágnes, tag
(95/2010. (X.15.) OGY hat.)

 

2010.10.11–2019.10.11.

 

Független Rendészeti Panasztestület

6 év

 

 A panasztestület tagjai maguk közül választanak elnököt és elnökhelyettest.

 

 

Dr. Lukács Tamás, elnök
(7/2014. (II.18.) OGY hat.)

 

2014.02.13–2020.02.13.

Dr. Kozma Ákos, elnökhelyettes
(63/2010. (VII.27.) OGY hat.)

(10/2016. (VI.8.) OGY hat.)

 


2010.07.22–2016.07.22.

2016.07.23–2022.07.23.

Dr. Cservák Csaba, tag
(7/2014. (II.18.) OGY hat.)

 

2014.02.26–2020.02.26.

Fráterné dr. Ferenczy Nóra, tag
(7/2014. (II.18.) OGY hat.)

 

2014.02.26–2020.02.26.

Dr. Wildner Domonkos, tag
(7/2014. (II.18.) OGY hat.)

 

2014.02.26–2020.02.26.

Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma

9 év

 

 

Balogh László, elnök
(4/2010. (X.12.) Médiatanács hat.)

 

2010.11.03–2019.10.11.

 

Dr. Ilosvai Gábor, delegált tag
(4/2010. (X.12.) Médiatanács hat.)

 

2010.11.03–2019.10.11.

 

Dr. Bencze Izabella, tag
(96/2010. (X.15.) OGY hat.)

 

2010.10.11–2019.10.11.

 

Dr. László Miklós, tag
(96/2010. (X.15.) OGY hat.)

 

2010.10.11–2019.10.11.

 

Varga Szilvia, tag
(96/2010. (X.15.) OGY hat.)

 

2010.10.11–2019.10.11.

 

Németh Vladimir, tag
(96/2010. (X.15.) OGY hat.)

 

2010.10.11–2019.10.11.

 

Silhavy Máté Tibor, tag
(96/2010. (X.15.) OGY hat.)

 

2010.10.11–2019.10.11.

 

Mandur László, tag
(96/2013. (XI.21.) OGY hat.)

 

2013.11.19–2019.10.11.

 

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

9 év

 

Delegált tagok:

Dr. Bank Barbara
2014.02.03–2023.02.03.
(MTA delegáltja)

Máthé Áron
2014.02.03–2023.02.03.
(igazságügyért felelős miniszter delegáltja)

Földváryné Kiss Réka, elnök
(2/2014. (II.6.) OGY hat.)

 

2014.02.03–2023.02.03.

Ötvös István, tag
(2/2014. (II.6.) OGY hat.)

 

2014.02.03–2023.02.03.

Soós Viktor Attila, tag
(2/2014. (II.6.) OGY hat.)

 

2014.02.03–2023.02.03.

Nemzeti Választási Bizottság

9 év

 

Az elnököt a tagok maguk közül választják.
A tagok megbízatása az NVB alakuló ülésétől számított 9 évig tart.

Dr. Rádi Péter, elnök
(77/2013. (X.1.) OGY hat.)

 

2013.09.30–2022.09.30.

 

Dr. Bozsóki Éva, tag
(77/2013. (X.1.) OGY hat.)

 

2013.09.30–2022.09.30.

 

Dr. Fábián Adrián, tag
(77/2013. (X.1.) OGY hat.)

 

2013.09.30–2022.09.30.

 

Dr. Sasvári Róbert László, tag
(77/2013. (X.1.) OGY hat.)

 

2013.09.30–2022.09.30.

 

Dr. Tóta Áronné, tag
(77/2013. (X.1.) OGY hat.)

 

2013.09.30–2022.09.30.

 

Dr. Lugossy-Sági Krisztina, tag
(77/2013. (X.1.) OGY hat.)

 

2013.09.30–2022.09.30.

 

Dr. Szalay Tamás Károly, tag
(35/2018. (XII. 13.) OGY hat.)

  2018.12.12–2022.09.30.  
Dr. Téglási András, póttag
(35/2018. (XII. 13.) OGY hat.)
  2018.12.12–2022.09.30.  

Dr. Firicz László, póttag
(35/2018. (XII. 13.) OGY hat.)

  2018.12.12–2022.09.30.  
Dr. Bordás Mária, póttag
(35/2018. (XII. 13.) OGY hat.)
  2018.12.12–2022.09.30.