Az Országgyűlés iratai és iratkezelése

Lezárva: 2014. április 15.

Egy kis történelem

A magyar törvényhozás legrégebbi hivatali szerve, az Archivum Regni 1756-ban jött létre és attól fogva gyűjtötte a törvényalkotáshoz kapcsolódó iratokat, okmányokat. A jogvédelmi célú, zárt archívum 1874-ben alakult át Magyar Országos Levéltárrá, a nemzeti emlékezet írott emlékeit gyűjtő és a tudományos kutatásokat támogató közintézménnyé.

Azóta az Országgyűlés tevékenysége során keletkezett iratokat elsődlegesen a hivatali központi irattár gyűjti és kezeli, majd 15-20 éves irattári kezelés után a maradandó értékű, válogatott irategyütteseket átadja a budai Várban - 2012 óta új néven - működő Magyar Nemzeti Levéltárnak.

Az Országgyűlési Iroda keretében 1865-től 1949-ig működött a központi irattár. 1950 és 1991 között csak raktározták, de szakszerűen alig kezelték a törvényhozás iratait.

1991-ben alakult újjá az Irattári és levéltári osztály, amely majd' 20 éven keresztül levéltári jellegű tevékenységet is folytatott, 2011-től pedig már Iratkezelési osztály néven látja el az Országgyűlés központi irattározását - mindamellett, hogy nagy hangsúlyt fektet az Országgyűlés Hivatala iratkezelésének koordinálására.

A gyűjtőkörről

A Hivatal Központi Irattára rendeltetésszerűen gyűjti:

  • az Országgyűlés plenáris üléseinek hiteles jegyzőkönyveit,
  • az irományok hiteles példányait,
  • az ülések szervezésével kapcsolatos dokumentumokat,
  • az Országgyűlés állandó, eseti és vizsgálóbizottságainak jegyzőkönyveit, iratait,
  • az elnökök, alelnökök közirat jellegű irategyütteseit,
  • a képviselők adatközlő lapjait,
  • az Országgyűlés Hivatala szervezeti egységeinek iratait.

A Központi Irattár a törvény értelmében nem gyűjt magániratokat, csak köziratokat, ezért a képviselőcsoportok működése során keletkezett, továbbá az országgyűlési képviselők tevékenységére vonatkozó iratok a parlamenti pártok, illetve személyek tulajdonát képezik.

A kutatási, tájékozódási lehetőségekről

A törvényhozás folyamatban lévő munkájával, aktuális üléseivel kapcsolatos, naprakész információk lekérdezhetők az Országgyűlés honlapjának Futárposta rovatában, az előző ciklusok adatainak túlnyomó része pedig a Bizottságok (az ülések jegyzőkönyveinek szövegeivel 2006-tól), az Irományok, a Napló és a Szavazások menüpontok alatt. Ezeket célszerű még a Képviselői Tájékoztatási Központban, illetve az Országgyűlési Könyvtárban keresni - már csak a hiteles irattári példányok fizikai állagának megóvása miatt is.

A naplók és irománykötetek teljes sorozatai és az 1865 utáni országgyűlések házszabályai az Országgyűlési Könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjteményében érhetők el.

Gyorsmásolt iromány-sorozatok a Képviselői Tájékoztatási Központ gyűjteményeiben is rendelkezésre állnak.

Az 1990-1994-es országgyűlési ciklus kiadatlan irományai teljes, hiteles sorozatban a most folyó digitalizálásuk végéig, az 1994-1998., 1998-2002., 2002-2006. és 2006-2010. közötti országgyűlési ciklusoké pedig az adott ciklus végétől számított 15 évig a Központi Irattár kezelésében vannak meg. Ezután kerülnek - örökös megőrzésre - a Magyar Nemzeti Levéltárba.

Amennyiben a fenti lehetőségek nem jelenthetnek megfelelő megoldást az érdeklődő számára, a Hivatalon kívülről érkező, írásban bejelentett kutatási igényt az 1990. május 1. után keletkezett, belső használatra készült, valamint döntés-előkészítést tartalmazó iratok esetében az Országgyűlés Hivatalának főigazgatójával kell jóváhagyatni. A kutatónak írásos nyilatkozatban kell vállalnia, hogy az esetlegesen megismert és kigyűjtött személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott módon kezeli és használja fel, nyilatkozatában meg kell jelölnie az adatkezelés és a várható megjelenés helyét, valamint aláírásával kell igazolnia az általa az Irattári Kutatási Napló rovataiba beírt adatokat.

Az irattári anyagból minden, személyében érintett magyar állampolgárnak vagy ügyfélnek, aki erre vonatkozó jogérdekét igazolja, kérelmére kiszolgáltatják a jogérdeke érvényesítéséhez szükséges adatot, illetve az ehhez szükséges köziratról hiteles másolatot adnak ki. A hiteles másolat elkészítéséről, "Az eredetivel mindenben megegyező" záradékkal, továbbá keltezéssel és aláírással való ellátásáról az Iratkezelési osztály vezetője gondoskodik.

________________________________________

Elérhetőség

Országgyűlés Hivatala
Törvényhozási Igazgatóság
Szervezési Főosztály
Iratkezelési osztály
1357 Budapest, Kossuth tér 1-3.
Telefon: (36)-1-441-4248
Telefax: (36)-1-441-4084
e-mail: iratkezelesi-o@parlament.hu

Az Iratkezelési osztály munkanapokon 8.30 és 16.00 (pénteken 13.30) között áll az előre bejelentkezett érdeklődők rendelkezésére.

Munkatársak

Udvarhelyi Péter
osztályvezető, főtanácsos, az Irat- és Dokumentumkezelési Szakmai Szövetség tagja
Telefon: (36)-1-441-4249
e-mail: peter.udvarhelyi@parlament.hu

Nagy Lajos Zoltán
főlevéltáros, főtanácsos
Telefon: (36)-1-441-4025
e-mail: lajos.nagy@parlament.hu

Molnár Zsuzsanna
iratkezelési szakreferens, vezető főtanácsos
Telefon: (36)-1-441-4418
e-mail: zsuzsanna.molnar@parlament.hu