A köztársasági elnök által az Országgyűlés részére megfontolásra visszaküldött törvények

Sorszám Önálló indítvány száma Benyújtás dátuma Benyújtó Törvény címe Záró-
szavazás
dátuma
Köztársasági
elnök
Megjegyzés
1. T/2505 1996.05.15. Bauer Tamás (SZDSZ),
Dr. Dornbach Alajos (SZDSZ),
Tardos Márton (SZDSZ)
Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról 1996.12.19. Göncz Árpád a kifogás: tartalmi, zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva: 1997.02.25.
2. T/3121 1996.09.23. Dr. Bihari Mihály (MSZP) Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról 1996.12.17. Göncz Árpád a kifogás: tartalmi, változatlan formában elfogadva: 1997.02.25.
3. T/3933 2001.03.05. kormány (pénzügyminiszter) A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 2001.05.29. Mádl Ferenc a kifogás: jogtechnikai,
zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2001.06.26.
4. T/1224 2002.10.31. kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról 2002.12.17. Mádl Ferenc a kifogás: tartalmi,
zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2003.02.04.
5. T/2702 2003.03.14. kormány (egészségügyi, szociális és családügyi miniszter) Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről 2003.06.16. Mádl Ferenc a kifogás: tartalmi,
változatlan formában elfogadva: 2003.06.23.
6. T/4146 2003.05.30. kormány (belügyminiszter) Az Európai Parlament tagjainak választásáról és jogállásáról 2003.11.03. Mádl Ferenc a kifogás: jogtechnikai,
visszavonva: 2003.11.12.
7. T/12192 2004.10.11. Göndör István (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ), Dr. Gedei József (MSZP) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról 2004.11.22. Mádl Ferenc a kifogás: tartalmi,
zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2004.12.14.
8. T/13304 2004.12.09. Dr. Bakonyi Tibor (MSZP), Gy. Németh Erzsébet (MSZP) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról 2004.12.14. Mádl Ferenc a kifogás: tartalmi,
visszavonva: 2005.02.21.
9. T/17560 2005.09.20. Molnár Gyula (MSZP), Dr. Bőhm András (SZDSZ) Az állam tulajdonában álló ingatlanokon pártok számára biztosított ingyenes ingatlanhasználat megszüntetéséről 2005.12.13. Sólyom László a kifogás: tartalmi,
visszavonva: 2006.02.06.
10. T/18902 2005.12.16. kormány (ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter) Egyes esélyegyenlőségi tárgyú törvények módosításáról 2006.02.13. Sólyom László a kifogás: tartalmi,
visszavonva: 2006.05.18.
11. T/239 2006.06.13. kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) Egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról 2006.07.24. Sólyom László a kifogás: jogtechnikai,
zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2006.10.30.
12. T/1097 2006.10.20. kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről 2006.11.20. Sólyom László a kifogás: tartalmi,
zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2006.12.18.
13. T/2911 2007.05.03. kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról 2007.06.18. Sólyom László a kifogás: jogtechnikai,
zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2007.09.10.
14. T/3087 2007.05.21. kormány (pénzügyminiszter) Az állami vagyonról 2007.06.25. Sólyom László a kifogás: tartalmi,
zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2007.09.10.
15. T/4221 2007.10.30. kormány (egészségügyi miniszter) Az egészségbiztosítási pénztárakról és a kötelező egészségbiztosítás természetbeni ellátásai igénybevételének rendjéről 2007.12.17. Sólyom László a kifogás: tartalmi és jogtechnikai,
zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2008.02.11.
16. T/5589 2008.04.26. kormány (önkormányzati és területfejlesztési miniszter) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területfejlesztési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról 2008.06.09. Sólyom László a kifogás: tartalmi,
zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2008.09.22.
17. T/5594 2008.04.26. kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény, valamint a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosításáról 2008.10.06. Sólyom László a kifogás: tartalmi,
változatlan formában elfogadva: 2008.11.03.
18. T/5949 2008.06.05. kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) A Polgári Törvénykönyvről 2009.09.21. Sólyom László a kifogás: jogtechnikai és tartalmi,
zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2009.11.09.
19. T/6375 2008.09.26. kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény és a hozzá kapcsolódó más törvények módosításáról 2008.11.10. Sólyom László a kifogás: tartalmi,
zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2008.12.01.
20. T/6444 2008.10.03. kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről 2008.10.13. Sólyom László a kifogás: tartalmi,
zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2008.11.03.
21. T/6665 2008.10.28. Dr. Mester László (MSZP), Hajdu László (MSZP), Dr. Lamperth Mónika (MSZP), Warvasovszky Tihamér (MSZP), Dr. Ipkovich György (MSZP) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosításáról 2008.12.01. Sólyom László a kifogás: tartalmi,
visszavonva: 2009.02.17.
22. T/6748 2008.11.07. kormány (honvédelmi miniszter) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról 2008.12.01. Sólyom László a kifogás: tartalmi,
zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2009.02.16.
23. T/9024 2009.02.27. kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről 2009.05.11. Sólyom László a kifogás: jogtechnikai és tartalmi,
zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2009.06.15.
24. T/9194 2009.03.17. Szirbik Imre (MSZP), Farkas Sándor (Fidesz), Bedő Tamás (MSZP), Dr. Balogh László (MSZP) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról 2009.06.15. Sólyom László a kifogás: tartalmi,
zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2009.10.19.
25. T/9318 2009.03.30. kormány (szociális és munkaügyi miniszter) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról 2009.05.25. Sólyom László a kifogás: tartalmi,
zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2009.06.29.
26. T/9700 2009.05.13. Filló Pál (MSZP), Molnár Gyula (MSZP), Dr. Kékesi Tibor (MSZP), Lakos Imre (SZDSZ) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról 2009.06.29. Sólyom László a kifogás: tartalmi,
zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2009.09.14.
27. T/10057 2009.06.23. Herbály Imre (MSZP), Font Sándor (Fidesz), Dr. Medgyasszay László (KDNP), Velkey Gábor (SZDSZ), Karsai Péter (független) A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról 2009.06.29. Sólyom László a kifogás: jogtechnikai és tartalmi,
zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2009.10.12.
28. T/10105 2009.06.29. kormány (a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter) A 2011. évi népszámlálásról 2009.10.05. Sólyom László a kifogás: tartalmi,
zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2009.12.07.
29. T/11000 2009.10.22. kormány (pénzügyminiszter) Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról 2009.12.14. Sólyom László a kifogás: tartalmi,
zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2010.02.15.
30. T/11025 2009.10.26. kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról 2009.12.14. Sólyom László a kifogás: jogtechnikai és tartalmi,
visszavonva: 2010.05.17.
31. T/11074 2009.10.30. kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi .... törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról 2009.12.14. Sólyom László a kifogás: jogtechnikai és tartalmi,
változatlan formában elfogadva: 2010.02.15.
32. T/11075 2009.10.30. kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) A nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról 2009.12.14. Sólyom László a kifogás: jogtechnikai és tartalmi,
változatlan formában elfogadva: 2010.02.15.
33. T/11076 2009.10.30. kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) A gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról 2009.12.14. Sólyom László a kifogás: jogtechnikai és tartalmi,
változatlan formában elfogadva: 2010.02.15.
34. T/11077 2009.10.30. kormány (igazságügyi és rendészeti miniszter) Az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról 2009.12.14. Sólyom László a kifogás: jogtechnikai és tartalmi,
változatlan formában elfogadva: 2010.02.15.
35. T/11332 2009.11.24. Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), Dr. Csiha Judit (MSZP) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. évi törvény módosításáról 2010.02.22. Sólyom László Zárószavazásra vár
36. T/11749 2010.02.08. Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság A rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról 2010.02.15. Sólyom László Zárószavazásra vár
37. T/45 2010.05.20. Dr. Navracsics Tibor (Fidesz), Dr. Répássy Róbert (Fidesz), Dr. Rétvári Bence (KDNP) A kormánytisztviselők jogállásáról 2010.06.08. Sólyom László zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2010.06.21.
38. T/189 2010.06.07. Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 2010.06.14. Sólyom László zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2010.06.28.
39. T/190 2010.06.07. Dr. Mátrai Márta Mária (Fidesz) Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról 2010.06.14. Sólyom László zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2010.06.28.
40. T/4719 2011.10.19. Dr. Tarnai Richárd (KDNP) A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról 2012.05.29. Dr. Áder János zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2012.06.18.
41. T/5538 2011.12.30. kormány (vidékfejlesztési miniszter) A hulladékról 2012.10.08. Dr. Áder János zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2012.11.26.
42. T/6590 2012.03.30. kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról 2012.06.04. Dr. Áder János zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2012.06.25.
43. T/6957 2012.04.27. kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról 2012.06.04. Dr. Áder János zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2012.06.25.
44. T/7022 2012.05.10. kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények módosításáról 2012.05.24. Dr. Áder János zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2012.06.04.
45. T/7039 2012.05.14. Bánki Erik (Fidesz)
2012.05.15.: Hadházy Sándor (Fidesz)
2012.05.21.: Babák Mihály (Fidesz)
Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáról 2012.05.29. Dr. Áder János zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2012.06.18.
46. T/7675 2012.06.15. kormány (belügyminiszter) A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról 2012.09.24. Dr. Áder János zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2012.10.15.
47. T/7677 2012.06.15. kormány (nemzetgazdasági miniszter) A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 2012.09.24. Dr. Áder János zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2012.12.03.
48. T/7984 2012.07.13. kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről 2012.10.15. Dr. Áder János zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2012.11.19.
49. T/10593 2013.03.29. kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról 2013.06.26. Dr. Áder János zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2013.07.05.
50. T/10685 2013.04.09. Brájer Éva (Fidesz), Cserna Gábor (Fidesz), Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Dr. Dorkota Lajos (Fidesz), L. Simon László (Fidesz), Tessely Zoltán (Fidesz), Törő Gábor (Fidesz), Varga Gábor (Fidesz), Vargha Tamás (Fidesz) A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról 2013.04.29. Dr. Áder János zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2013.06.11.
51. T/10750 2013.04.12. kormány (emberi erőforrások minisztere) A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról 2013.06.26. Dr. Áder János zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2013.07.05.
52. T/10904 2013.04.28. Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), Dr. Vas Imre (Fidesz) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról 2013.04.30. Dr. Áder János zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2013.06.11.
53. T/11187 2013.05.16. Dr. Nagy István (Fidesz) A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról 2013.10.28. Dr. Áder János zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2014.02.04.
54. T/11210 2013.05.17. kormány (közigazgatási és igazságügyi miniszter) Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról 2013.06.10. Dr. Áder János zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2013.06.26.
55. T/11651 2013.06.25. kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági vonatkozású jogszabályok módosításáról 2013.06.27. Dr. Áder János változatlan formában elfogadva: 2013.07.05.
56. T/12364 2013.09.23. Font Sándor (Fidesz) A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról 2013.10.07. Dr. Áder János zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2013.10.28.
57. T/12976 2013.11.08. kormány (emberi erőforrások minisztere) A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról 2013.12.09. Dr. Áder János zárószavazás előtti módosító javaslattal elfogadva : 2014.02.04.
58. T/1995 2014.11.11. kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyes kereskedelmi építmények engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése érdekében történő módosításáról 2014.12.09. Dr. Áder János változatlan formában elfogadva: 2014.12.23.
59. T/2086 2014.11.18. kormány (nemzetgazdasági miniszter) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek a tisztességes piaci magatartás megvalósulása érdekében a vállalkozások működésével összefüggő módosításáról 2014.12.09. Dr. Áder János változatlan formában elfogadva: 2014.12.23.
60. T/3019 2015.02.09. kormány (igazságügyi miniszter) Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról 2015.03.03. Dr. Áder János változatlan formában elfogadva: 2015.03.31.
61. T/3115 2015.02.13. kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról 2015.03.03. Dr. Áder János változatlan formában elfogadva: 2015.03.17.
62. T/4824 2015.05.18. kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról 2015.06.23. Dr. Áder János változatlan formában elfogadva: 2015.07.06.
63. T/9660 2016.03.16. kormány (Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter) A nemzeti otthonteremtési közösségekről 2016.03.17. Dr. Áder János változatlan formában elfogadva: 2016.03.30.
64. T/10727 2016.05.17. Lázár János (Fidesz)
2016.05.20.: Pócs János (Fidesz)
2016.05.23.: Dr. Völner Pál (Fidesz)
Az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról 2016.06.07. Dr. Áder János változatlan formában elfogadva: 2016.10.11.
65. T/11901 2016.09.02. kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 2016.10.11. Dr. Áder János változatlan formában elfogadva: 2016.12.12.
66. T/12729 2016.10.28. kormány (emberi erőforrások minisztere) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 2016.11.22. Dr. Áder János változatlan formában elfogadva: 2016.12.12.
67. T/12734 2016.10.28. kormány (nemzeti fejlesztési miniszter) Egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról 2016.11.22. Dr. Áder János változatlan formában elfogadva: 2016.12.12.
68. T/15329 2017.04.25. Halász János (Fidesz), Kósa Lajos (Fidesz)
2017.04.27.: Dr. Répássy Róbert (Fidesz)
2017.05.30.: Dr. Vas Imre (Fidesz)
A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról 2017.06.14. Dr. Áder János változatlan formában elfogadva: 2017.06.23.
69. T/17458 2017.09.21. kormány (belügyminiszter) A belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról 2017.10.17. Dr. Áder János változatlan formában elfogadva: 2017.10.31.
70. T/19868 2018.02.19. Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)
2018.02.19.: Kucsák László (Fidesz)
A Budapesten megrendezendő Hungarian Open ATP World Tour tenisztorna megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről 2018.02.20. Dr. Áder János Zárószavazásra vár
71. T/2939 2018.10.19. kormány (igazságügyi miniszter) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról 2018.11.27. Dr. Áder János változatlan formában elfogadva: 2019.03.05.
72. T/3633 2018.11.20. kormány (Miniszterelnökséget vezető miniszter) Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról 2018.12.12. Dr. Áder János változatlan formában elfogadva: 2019.04.01.