Kötelező gépjármű-felelősség- és casco biztosítási szolgáltatások beszerzése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113. §-a szerinti tárgyalásos eljárás (össszefoglaló tájékoztató közzétételével)
EKR azonosító: EKR000771032018

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
összegezés az ajánlatok elbírálásáról
KÉ-21980/2018.

közbeszerzési dokumentumok

 

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

Nem került szerződéskötésre.

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények