Kiállítási eszközök beszerzése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113. § (1) bekezdése szerinti, kétszakaszos tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
összegezés az ajánlatok elbírálásáról
KÉ-5079/2018.

közbeszerzési dokumentumok

érdeklődés jelzése
részvételi felhívás
részvételi dokumentáció 
ajánlattételi felhívás
ajánlattételi dokumentáció
módosított közbeszerzési dokumentumok
felhívás szakmai ajánlat benyújtására
kiegészítő tájékoztatás
módosított közbeszerzési dokumentum
felhívás végleges ajánlat benyújtására
melléklet végleges ajánlathoz
javított ártáblázat

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés
 

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-11389/2018.

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények