Országház D, E osztály villamos hálózat egységesítése, alelosztók felújítása, ötvezetékes rendszer kiépítése valamint az Országgyűlés Irodaházának 007. helyiségében alelosztó karbantartása fődarabok cseréjével

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés az ajánlatok elbírálásáról
KÉ-1972/2018.

közbeszerzési dokumentumok

ajánlattételi felhívás
dokumentáció
bontási jegyzőkönyv
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
végleges ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyv

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények