A SIP keretében elkészült gépészeti, valamint elektromos rendszerek garancia fenntartásához valamint a biztonságos üzemeltetéséhez szükséges karbantartási feladatok teljesítése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113. § (1)-(2) bekezdése szerinti, kétszakaszos tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
összegezés az ajánlatok elbírálásáról
KÉ-3651/2018.

közbeszerzési dokumentumok

érdeklődés jelzése
részvételi felhívás
részvételi dokumentáció
jegyzőkönyv a helyszíni bejárásról
ajánlattételi felhívás
ajánlattételi dokumentáció

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2019.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények