Videotechnikai, biztonságtechnikai és számítástechnikai eszközök beszerzése

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

2017/S 094-183320.
KÉ-6523/2017.

közbeszerzési dokumentumok


ajánlati dokumentáció

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés
módosított összegezés

2017/S 163-336009.
KÉ-12195/2017.

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés - 1. rész
szerződés - 2. rész
szerződés - 3. rész

tájékoztató a szerződés módosításáról

2017/S 204-420700.

KÉ-15108/2017.

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

678/1/2017. - teljes kifizetés
678/2/2017. - teljes kifizetés
678/3/2017. - teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

Etiam Kft. vitarendezési kérelme
Ajánlatkérő válasza

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények