Hivatalos utazással kapcsolatos szolgáltatások teljesítése az Országgyűlés Hivatala részére

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

2017/S 045-082487.
KÉ-3095/2017.
 

közbeszerzési dokumentumok

közbeszerzési dokumentumok
1. kiegészítő tájékoztatás
2. kiegészítő tájékoztatás
3. kiegészítő tájékoztatás

ajánlattételi felhívás
ajánlattételi dokumentáció

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
összegezés az ajánlatok elbírálásáról
javított összegezés az ajánlatok elbírálásáról

KÉ-9637/2017.
2017/S 131-268446.
 

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés
1. számú melléklet
2. számú melléklet

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2018.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények