Ruházati és felszerelési cikkek beszerzése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 113. § (1)-(2) bekezdése szerinti kétszakaszos tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató


összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról
összegezés az ajánlatok elbírálásáról
KÉ-3187/2017.

közbeszerzési dokumentumok


részvételi felhívás
részvételi dokumentáció
konzultációs jegyzőkönyv

ajánlattételi felhívás
ajánlattételi dokumentáció

 

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés
1. számú melléklet
2. számú melléklet
 

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények