Terepjáró gépjármű beszerzése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés
KÉ-14132/2016.

közbeszerzési dokumentumok

ajánlattételi felhívás
ajánlattételi dokumentáció
kiegészítő tájékoztatás
kiegészítő tájékoztatás 2.
 

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

teljes

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények