Országgyűlés Irodaházában a szerverterem klímagépeinek cseréje és a munkákkal érintett helyiségek építészeti, gépészeti, villamos és tűzvédelmi felújítása, átalakítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés
KÉ-9045/2016.

közbeszerzési dokumentumok letöltés

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés
1. számú melléklet
10. számú melléklet
 

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2017.
2017_1
2018.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények