Aktív hálózati és IT biztonsági eszközök hibajavítási és rendelkezésre állási támogatása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-a alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés
KÉ-5092/2016.

közbeszerzési dokumentumok letöltés

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés


szerződés
3. számú melléklet
 

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

teljes kifizetés

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények