Irodabútorok és ülőbútorok beszerzése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. §-a alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

összegezés
KÉ-5843/2016.

közbeszerzési dokumentumok letöltés

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

szerződés
1. számú melléklet
2. számú melléklet
 

tájékoztató a szerződés módosításáról

KÉ-3495/2017.
KÉ-6036/2018.

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

2017.

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények