Törvényhozási Tájékoztatás a Képviselői Tájékoztató Központban

A törvényhozói munka segítése és az Országgyűlés munkájával kapcsolatos tájékoztatás érdekében működtetett Képviselői Tájékoztató Központ szolgáltatásai 1991 óta a képviselők,  1997 óta pedig az állampolgárok számára is elérhetők. E feladatokat a Törvényhozási Igazgatóságnak az Irodaház VII. emeletén található Tájékoztatási és Módszertani Osztálya látja el, amelyek a következők:

 • a törvényhozói munkával összefüggő szakmai információk nyújtása a képviselők és a belső parlamenti nyilvánosság (bizottságok, frakciók, minisztériumi parlamenti titkárok, szakértők stb.) részére;
 • képviselői és hivatali kérések alapján szakmai háttéranyagok készítése;
 • indítványok és egyéb beadványok (összefoglalt elnevezéssel: irományok) átvétele és továbbítása az Iromány-nyilvántartó Osztálynak az iktatás és honlapon történő közzététel céljából;
 • politikai vélemény-nyilvánítást elkerülő, közérthető állampolgári tájékoztatás az Országgyűlés tevékenységéről és működéséről, a honlap tartalmakkal, a parlamenti irományokkal és tárgyalási folyamatukkal, felszólalásokkal, egyéb képviselői adatokkal stb. kapcsolatban;
 • az Országgyűlés tevékenységéről, törvényalkotó munkájáról, plenáris és bizottsági üléseiről részletes képet nyújtó, féléves, éves és ciklusonkénti statisztikák elkészítése, honlapon történő közzététele, aktualizálása;
 • közreműködés az országgyűlési honlap tartalmak felülvizsgálatában és az e-parlament koncepció segítésének keretében javaslattétel azok továbbfejlesztésére;
 • a Külügyi Hivatallal és a Képviselői Információs Szolgálattal együttműködve részvétel az európai parlamentek közötti kutató-hálózat (European Centre for Parliamentary Research & Documentation) munkájában, az országgyűlési gyakorlat ismertetése, kérdőívek megfogalmazása, a beérkezett válaszok összefoglalása, értékelése;
 • képviselő életrajzok megjelenítése, írásbeli (dátummal, aláírással ellátott) kezdeményezése alapján történő cseréje, vagyonnyilatkozatok szkennelése és közzététele a képviselő adatlapján;
 • képviselői kérésre video-másolatot készítése a plenáris vagy bizottsági ülések történéseiről;
 • kutatóknak, jogászoknak, politológusoknak, szociológusoknak, egyetemi hallgatóknak, kormányzati- és civil szerveknek, szervezeteknek történő módszertani segítségnyújtás;
 • a középiskolások számára szervezett Demokrácia-játék törvényhozás-szakmai hátterének biztosítása, az egyetemi hallgatók részére szervezett Mint-A-Parlament lebonyolításához történő segítségnyújtás.

Képviselőknek

A Tájékoztatási és Módszertani Osztály alapfeladata az országgyűlési képviselők szakmai tájékoztatása az országgyűlés tevékenységével kapcsolatban. Ez a szakmai felkészültség mellett pártsemleges szemléletet igényel és gyors, precíz és megbízható válaszadást követel.

Szakmai információnyújtás

Az Osztály munkatársai segítséget nyújtanak bármilyen, az Országgyűlés működését érintő kérdés megválaszolásához, felszólalási háttéranyagok készítéséhez, adat- és jegyzőkönyvi részletek kereséséhez, a határozati házszabály rendelkezéseinek értelmezéséhez, nemzetközi gyakorlat megismeréséhez, napirendi pontok tárgyalásának folyamataihoz, a parlamenti iromány-adattár lekérdezéseihez.

Irományok benyújtása

Az Országgyűlés elnökéhez címzett indítványokat (pl.: törvényjavaslat, módosító javaslat, interpelláció stb.) irománynak nevezzük. A képviselőknek lehetőségük van arra, hogy irományaikat nem csak az Országház épületében, hanem az Irodaházban a Tájékoztatási és Módszertani Osztályon is benyújthassák.

A benyújtást követően a javaslatot a munkatársak az Iromány-nyilvántartó Osztályhoz juttatják el, ahol megtörténik azok iktatása és elektronikus közzététele a parlamenti honlapon. Az Osztály munkatársai segítséget nyújtanak az irományok alakiságának vizsgálatában, a határidők figyelésében.

Életrajzok

Az Osztály feladatai között kiemelt jelentősége van a képviselői önéletrajzok közzétételének. A képviselők a számukra kiadott adatközlő lapon a ciklus elején nyilatkoznak egyes adataikról, amelyhez mellékelhetik önéletrajzukat. A rendelkezésre álló pdf fájlt a munkatársak feltöltik a képviselő parlamenti adatlapjára, ahol az mindenki számára elérhető. Az adatlapon mindig a képviselő által megküldött utolsó változat szerepel. A képviselőnek bármikor lehetősége van arra, hogy az adatközlő lapon feltüntetett adatainak módosítását kezdeményezze, de az önéletrajznak csak a teljes lecserélésére van lehetőség. A csere iránti kérelmet és az aláírt, dátummal ellátott önéletrajzot személyesen az Irodaházba vagy ktk@parlament.hu címre kell eljuttatni.

Statisztikai és módszertani tevékenység

A Módszertani Osztály munkatársai Bizottsági Főosztállyal és az Informatikai Belső Fejlesztési Főosztállyal együttműködve az Országgyűlés statisztikai kimutatásokat készítenek.

A statisztikai kiadvány részletes képet nyújt az Országgyűlés féléves illetve egész éves tevékenységéről, a törvényalkotó munkáról, a plenáris ülésekről, a bizottságok tevékenységéről.

A parlamenti ciklus végén a teljes 4 éves országgyűlési ciklust bemutató adattár is készül, valamint a honlapon megismerhetők az idősoros módszertannal készülő, összehasonlító adattáblákat tartalmazó statisztikai kimutatások is. A statisztikák állásfoglalást nem tartalmaznak, az adattartalom a számszerűsíthető tényeken, informatikai lekérdezéseken alapul, és bárki által szabadon felhasználható.

Videó-másolás a plenáris ülés, bizottsági ülés felvételeiről

A képviselőknek lehetőségük van arra, hogy az Országgyűlés plenáris vagy bizottsági üléséről (jelenleg csak a Törvényalkotási bizottság üléséről) kép- és hanganyagmásolatot kérjenek. Ez vonatkozhat teljes ülésnapra, egyes felszólalásokra vagy képviselői felszólalásokról történő összeállításokra. Ezek elkészítését segíti, ha a kérelmező időpont szerint pontosan megjelöli a kért részleteket, de az Osztály munkatársai önálló kereséssel is eleget tesznek ezen feladatuknak.